Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Vervarsling frå yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt

I dag ble de offisielle resultatene for lesing, regning og engelsk (8.trinn) publiserte på skoleporten.no

Rennesøy skule har igjen gjort det meget bra.

På 9.trinn er skolen godt over gjennomsnittet i både lesing og regning (engelskprøven blir kun gjennomført på 8.trinnet). Sammenliknet med de 14 andre skolene i Nye Stavanger plasserer disse resultatene oss helt i det øvre sjiktet.  

                                Lesing                                              Regning

Rennesøy:                 58                                                    58

Rogaland fylke:         54                                                     54

Nasjonalt:                  54                                                     54 

På 8.trinn er resultatene like gledelige. Godt over landsgjennomsnittet og helt i toppen sammenliknet med de andre skolene i Nye Stavanger kommune:

                                 Lesing                                              Regning                        Engelsk

Rennesøy:                 54                                                    54                                    53

Rogaland fylke:         50                                                     50                                    50

Nasjonalt:                  50                                                     50                                    50

Mer informasjon om prøveresultatene finner du altså på skoleporten.no, under fanen "Nasjonale prøver-ungdomstrinn"Fra IKT-ansvarlig i Stavanger kommune:

Her følger en ny løypemelding når det gjelder håndtering av mulig brannfare ved bruk av Chromebook.  

Ekspertene fra Taiwan har undersøk maskinen som brant. Men vi har ikke godt nok utstyr til testene de vil utføre. Nå har ekspertene, sammen med IT-folk fra Sandnes og Stavanger kommuner, flyttet seg sørover der de har fått tilgang til en avansert røntgen-maskin for å fortsette testingen. Det jobbet intenst for å finne årsaken til brannen. Inntil videre opprettholder vi anbefalingen om å la Chrombookene ligge på skolen.  

PS! Husk at elevene kan logge seg på hvilken som helst enhet hjemme med skolekontoen sin.  


Hei,

Viser til  nyhetssaken om branntilløp i Chromebooken til en elev i Sandnes:

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/2Gg5dx/chromebooken-til-1-klassingen-begynte-aa-brenne  

Vi har i løpet av ettermiddagen i går vært i dialog med Sandnes kommune og vår egen IT-avdeling. Stavanger kommune og Sandes kommune er i dag i møte med Acer Norges ledelse og teknisk personell. Vi avventer et svar fra leverandør om det er et tilstrekkelig tiltak fra vår side at elever skrur Chromebooken helt av når den ikke er i bruk. I påvente av tilbakemelding fra dette møtet, må elevene la Chromebookene ligge igjen på skolen over helga. Vi håper da å kunne komme med mer informasjon fra IT-avdelingen og leverandør.   Dersom Chromebook er tatt med hjem bør den være avslått og lukket igjen.

Vennlig hilsen Jørn Pedersen Skolesjef


Til foreldre/foresatte på 9.trinn

Foreldreundersøkelsen gjennomføres i de neste ukene. Fristen for å svare er satt til 2.desember, og vi håper at alle tar seg tid til å svare.

Mail med link til gjennomføringssiden og brukernavn ble sendt ut på onsdag den 30.10.

Gjennom foreldreundersøkelsen får du mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Rennesøy. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i Rennesøy kommune.   Tilbakemeldingene skolen får på spørsmål om for eksempel trivsel og læring hjelper oss å skape en enda bedre skole for ditt barn. Derfor er din tilbakemelding viktig både for ditt barn og for oss, og vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene i undersøkelsen.   Du blir spurt om temaer som trivsel, læring og medvirkning. Resultatene vil bli brukt til å finne ut hva skolen gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å svare. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene vil også bli publisert på skolens hjemmeside.   Du svarer på foreldreundersøkelsen på nettet. Sammen med dette skrivet finner du informasjon om brukernavn og hvor du skal logge inn for å ta undersøkelsen. Når du har logget inn kan du velge hvilket språk du ønsker å benytte. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk.

Fristen for å svare på undersøkelsen er 2. desember.  

Info fra Udir finner du her: https://www.udir.no/globalassets/filer/brukerundersokelser/foreldreundersokelsen---endelig-bokm-14.09.2017.pdf