Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Barnehager og skoler i Stavanger går nå over på rødt tiltaksnivå. Kommunen innfører derfor planleggingsdag for alle barnehager og skoler onsdag 14.april, fordi skifte i tiltaksnivå kommer svært raskt. Barnehagene og skolene vil derfor være stengt for barn og elever i morgen. SFO holder også stengt.

Som følge av at det innføres rødt tiltaksnivå, vil det være begrensninger i åpningstider i barnehagene og i SFO, samt varierende oppmøtetidspunkt. Din barnehage og skole vil gi deg utfyllende informasjon i løpet av kvelden eller morgendagen.  


Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


I forbindelse med tariffoppgjøret mellom LO og NHO er det fare for streik. Dersom partene ikke blir enige innen lørdag 10/4 – midnatt, kan det bety full stans i alle ordinære bussavganger fra søndag. https://www.kolumbus.no/aktuelt/streik/

En eventuell streik vil også ramme skolerutene.

Tilrettelagt skoleskyss med taxi vil kjøre som normalt.

Kolumbus viser videre til brev fra daværende Kirke-, Utdannings- og Forskningsdepartementet av 11.11.96

Fylkeskommunen har ikke praktisk eller økonomisk ansvar for alternativ skyss ved streik blant lærere eller transportører.
Det vil ikke bli satt opp alternativ transport så lenge streiken varer, ei heller at taxitransporten endres/utvides på en måte som vil være å betrakte som streikebryteri.
Tilsvarende gjelder for foreldretransport. Foresatte må selv evt. organisere skyss av egne barn. Foresatte har ikke rett på noen kompensasjon, verken for tapt arbeidsfortjeneste eller km godtgjørelse. 

ROBUST er et undervisningsopplegg hvor målet er å øke trivsel og motivasjon blant elever i ungdomsskolen, slik at de blir mer robuste i møte med utfordringer på skolen og i livet ellers. Målet er å styrke elevenes sosiale og emosjonell kompetanse.

Undervisningsopplegget er utviklet ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger (UiS), og er en del av forskningsprosjektet Resilient. ROBUST tar utgangspunkt i det nye tverrfaglige temaet «Folkehelse og livsmestring» i læreplanen. De fem hovedtemaene det undervises i er: Sosiale relasjoner, oppmerksomhetstrening, problemløsning, følelser og lærende tankesett. Lærere som deltar får kompetanse og verktøy som de kan ta med seg inn i alle fag.

Vår skole har valgt å delta i forskningsprosjektet Resilient og innføre ROBUST for elever på 9.trinn skoleåret 2021/22. Foresatte på dette skoleårets 8.trinn vil derfor våren 2021 få en sms fra UiS med spørsmål om samtykke til at deres barn deltar i prosjektet. Vi ber foresatte som ikke får sms fra UiS våren 2021 om å ta kontakt med skolen.

Mer informasjon finnes på prosjektets hjemmeside: https://www.uis.no/nb/robust.