Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


Hei alle foresatte og elever,

Nå er det klart for sommerferie.

Det har vært et innholdsrikt, interessant og spesielt år. Når vi ser tilbake på 2020, hersker det ingen tvil om at det de aller fleste kommer til å huske, er ukene med hjemmeskole og all omorganisering korona-viruset medførte. Jeg er stolt over måten skolens ansatte, elever og foresatte håndterte dette.

Men, skoleåret 2019-2020 var heldigvis langt mer enn "bare" de tre månedene med alternativ undervisning: Vi har igjen hatt gode resultater på nasjonale prøver og på Elevundersøkelsen, og i januar ble et flott nyttårsball gjennomført.

Det er likevel hverdagene som utgjør brorparten av livet på skolen, og våre hverdager har også dette året vært preget av læring, engasjement og positive relasjoner.  

Takk til alle foresatte og elever for at dere bidrar til å skape et godt læringsmiljø på Rennesøy skule.

God sommer!

 

 

 


Hei,

Elevene permitteres klokken 11:00 siste skoledag. De elevene som ikke kommer seg hjem med buss eller alternativ transport rundt dette klokkeslettet, kan vente på skolen til neste buss går. 


Det blir en litt annerledes avslutning i år.

På foreldremøtet den 13.mai presenterte skolen en plan for hvordan man ville organisere avslutningsfesten og utdeling av vitnemål. Vi vil følge denne planen og det innebærer at utdelingen skjer på dagtid. 

Smitteverntiltak: Hver elev kan ha med seg en voksen. Man må sprite hendene ved ankomst. Det blir ingen servering. Dersom en har symptomer på luftveisinfeksjoner/korona, så skal en selvsagt ikke møte. 

Tidspunkt

10A klokken 08:25, i klasserommet

10B klokken 10:00, i klasserommet

10C klokken 11:30, i klasserommet

Program:

Rektor ønsker velkommen

Innslag fra klassen

Tale fra elevene til lærerne

Tale fra lærerne til elevene

Utdeling av vitnemål