Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.Etter to år med mye sosial avstand, er det på tide å løfte blikket fra kohortene våre. Mennesker trenger mennesker, og vi trenger flere anledninger til å møtes på en meningsfull måte. Det er vanskelig å spå hva som venter oss framover. Men en ting vet vi. Vi trenger hverandre på veien. 
 - fra Verdensdagen for psykisk helse sin nettside

Valgfaget Innsats for andre gleder seg over å kunne invitere elever, foresatte, søsken, besteforeldre, eldresenteret, barneskolen og barnehagen til markering av Verdensdagen for psykisk helse på skolen torsdag 6.oktober. På Rennesøy skole har vi fokus på møte mellom generasjoner, og de fleste klassene har i løpet av de siste ukene på en eller annen måte hatt et møte med en annen generasjon. 

PROGRAM
Kl.12.00 på området nord for skolen (ved ny ballbinge) - åpning med appell fra noen elever fra valgfaget
Kl.12.15 blir det åpen skole - ansiktsmaling, sekkestrieløp, potetløp, jojo-konkurranse og lignende i klasserom i samme bygning som biblioteket - vi deler ut gratis hermetisk frukt med fløte, boller, kaffe og saft (1 til hver) - bordtenniskamper - fotballkamp - og vi oppfordrer til å besøke klasserom, finne noen å prate med og dele tanker, opplevelser, gleder og meninger!
Kl.13.30 møtes vi  på fotballbanen for et felles bilde og en fin avslutning

Vel møtt!
Mvh oss i valgfaget Innsats for andre


Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet.

Prøvene blir gjennomførte om hausten, i veke 37, 38 og 39, altså kort tid etter at elevane har starta på 8. og 9. trinn. Det tek inntil 90 minuttar å løyse ei prøve i lesing og rekning, mens det tek inntil 60 minuttar å løyse ei prøve i engelsk.

Lærarane skal bruke resultata for å følgje opp elevane sine og i arbeidet med undervegsvurdering og tilpassa opplæring. Kommunar og skolar skal bruke resultata som grunnlag for kvalitetsutvikling i opplæringa. Forskarar kan søkje om å få utlevert resultat frå nasjonale prøver til bruk i forsking. Prøvene og resultata gir informasjon om enkeltelevar, grupper, trinn og skolar, som lærarar og skoleleiarar trenger for å utvikle skolen vidare.

Elevar på 5. og 8. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing, rekning og engelsk. Elevar på 9. trinn skal gjennomføre nasjonale prøver i lesing og rekning.

Les meir her https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/