Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen

Her kan du enkelt finne informasjon som er nyttig for deg, og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår.

Husk å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnèr på nyheter" i menyen til høyre.


Resultatene på Elevundersøkelsen ble i sist uke lagt ut på Udir.no. Det betyr at skolen nå har fått årets tall (skoleåret 22/23) på nasjonale prøver, Foreldreundersøkelsen og nå altså Elevundersøkelsen. Resultatene finner du ved å trykke på "Meny" og så klikke på fanen "Våre resultater".

Så hva viser årets tall? I korte trekk ser vi at elevene våre skårer helt i toppen når det gjelder læringsresultater; tallene på nasjonale prøver er gode. Videre viser feedbacken fra både elever og foresatte på brukerundersøkelsene at de fleste er tilfredse med skoletilværelsen. Men, selv om vi er over nasjonalt snitt på det meste, så har vi områder vi ønsker å forbedre og foredle. Tallene bruker vi i skoleutviklingen vår, vi analyserer dem både i plenum og i grupper og setter oss mål på bakgrunn av disse analysene.

Rennesøy skule sine verdiord er læring, engasjement og relasjoner og ambisjonen vår er at absolutt alle skal lære mye, ha et trygt skolemiljø og høy trivsel hos oss. Derfor er tilbakemeldingene fra overnevnte brukerundersøkelser og nasjonale prøver viktige i det kontinuerlige arbeidet vårt for å nå ambisjonene våre. 


Eksamen (Sentralt gitt eksamen "skriftlig" - SGE)

Alle elever kommer opp i et skriftlig fag*
Alle fagene trekkes 12.05.23 (elever får vite hvilket fag de kommer opp i)
Matematikk 22.05.23
Engelsk 23.05.23
Norsk** 24.05.23 og 25.05.23
Det er forberedelsesdag dagen før alle eksamener.

*Elever med IOP/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.
** Elever med rett til fritak fra vurdering med karakter i sidemål har eksamen en dag (25.05.23).
Eksamen (Lokalt gitt eksamen "muntlig" -LGE)

Alle elever kommer opp i et muntlig fag* 7. eller 14. juni 2023.
■Norsk
■Matematikk (muntlig praktisk)
■Engelsk
■Naturfag (muntlig praktisk)
■Samfunnsfag
■Krle
■Fremmedspråk/fordypning (no/eng)
Gjennomføringen av lokalt gitt muntlig eksamen kan vare inntil 30 (45 minutter i muntlig praktisk eksamen) for hver elev.
* Elever med iop/vedtak om spesialundervisning og ikke har vurdering med karakter kommer ikke opp i eksamen i gjeldende fag.

Trykk på saken for å lese mer...


Påmeldingsfrist fredag 27.januar.