Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Resultatene på Ungdata 2016

Hvert tredje år gjennomføres Ungdata-undersøkelsen på ungdomstrinnet på Rennesøy skule. Resultatene fra årets undersøkelse foreligger nå, og svarene er skolen stolte av; 99% av elevene på 8. til 10.trinn trives på skolen.Vedlagt finner du svarene som angår skolen (hvor kommunene sammenliknes) og nøkkeltallene for Rennesøy kommune (hvor alle områdene omtales).

Ungdata er en nasjonal spørreundersøkelse som tar for seg følgende områder:

- Foreldre og venner

- Skole og fremtid

- Fritid

- Helse og trivsel

- Tobakk og rus

- Risikoatferd og rus

Tallene for skoleområdet er veldig gode og viser at grundig arbeid over tid gjør at elevene har det godt hos oss på Rennesøy, at de er fornøyde med skoletilbudet, at det er lite skoleskulking, og at elevene trives generelt godt på skolen. Vi arbeider systematisk med elevenes læringsmiljø og mener selv at vi er flinke på å dyrke frem gode relasjoner mellom lærer-elev, elev-elev, skolen-foreldregruppen og at dette gjenspeiles i resultatene. Vi vil fortsette det gode arbeidet og sørge for at tallene forblir sterke, samt å arbeide aktivt med å fange opp de elevene som ikke trives eller har det bra.  Vi vil ha alle med oss.

Til elever, ansatte og foreldre: Takk for at dere er med og bidrar til at Rennesøy skule er et godt sted å være og et godt sted å lære.