Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Resultater nasjonale prøver 2017

Resultater nasjonale prøver 2017

Kort om prøvene

 "Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. Prøvene blir gjennomførte om hausten, kort tid etter at elevane har starta på 5., 8. og 9. trinn" (fra Udirs hjemmesider).

Se vedlegget for et skjematisk oppsett av resultatene.

8.klasse

Elevene på Rennesøy skule presterer over det nasjonale gjennomsnittet i engelsk (3%-poeng) , lesing (3%-poeng) og i regning (2%-poeng).  

9.klasse

Elevene våre presterer over det nasjonale gjennomsnittet i lesing (2%-poeng) og regning (3%-poeng), og viser god progresjon fra 8.klasse. I lesing har elevene en fremgang på 7%-poeng fra 8. til 9., og i regning er fremgangen på 5%-poeng. Dette er solide tall.