Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Handlingsplan for et trygt og godt skolemiljø

Et godt psykososialt miljø og et godt læringsmiljø legger til rette for trivsel, glede og god læring. Vi som jobber på Rennesøy skule arbeider systematisk og kontinuerlig for å kunne tilby alle elever en trygg og faglig stimulerende skolehverdag. Vi fokuserer på de voksnes rolle som gode forbilder og tydelige ledere i klasserommet med struktur og kultur for læring. Rennesøy skule har satt seg følgende langsiktige mål:

  • Elever ved Rennesøy skule skal oppleve et godt læringsmiljø som er fritt for mobbing.         
  • Rennesøy skule skal ha effektive tiltak som fremmer elevenes sosiale ferdigheter og som bidrar til å forebygge, redusere og stoppe eventuell problematferd på et tidligst mulig tidspunkt.         
  • Skolen skal gjennom systematisk oppfølging og forbedringer av de fysiske forholdende og etterstrebe at disse til enhver tid er best mulig.
  • Elevrådet ved Rennesøy skule skal delta aktivt i skolemiljøarbeidet.
  • Rennesøy skule skal drive systematisk arbeid for å fremme helsen, miljøet og sikkerheten til elevene.

Rennesøy skule har et skolereglement, skoleregler og en tiltaksplan som er kjent for alle elever og voksne. Det gir i seg selv trygghet og forutsigbarhet. Vi vet hvor viktig det er med gode relasjoner mellom elev og lærer. Elevene på vår skole skal oppleve at de voksne bryr seg, viser omsorg og ser hvert enkelt barn. Vi ønsker å ha et nært og godt samarbeid med foresatte. Med felles holdninger og forventninger til elevene, blir det lettere å drive forebyggende og holdningsskapende arbeid. I denne handlingsplanen ligger rutinebeskrivelser for det forebyggende arbeidet og beskrivelser av hvordan skolen ivaretar saker vedrørende mobbing, ekskludering og mistrivsel.

Planen revideres årlig i samarbeid elevrådet og FAU. 

Klikk deg inn på selve planen ved å bruke linken i høyremargen.