Meny
Velg seksjon Framside
Vedlegg
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Elevundersøkelsen 2022

Se vedlegget for skolens resultater på Elevundersøkelsen. 

Resultatene viser, i år igjen, at de fleste elevene er fornøyde med tilværeslen på Rennesøy skule. Vi skårer over nasjonalt snitt på bort i mot alle spørsmål og indekser. Spesielt gledelig er det at de fleste rapporterer at de har gode relasjoner med de ansatte på skolen, og at de opplever at skolemiljøet er trygt. Samtidig konstaterer vi at vi fremdeles har rom for forbedring, og vår ambisjon er at alle skal trives, lære mye og oppleve et trygt og godt miljø, og det jobber vi for hver dag. 

Resultatene drøftes i alle klasser, blant lærerne og øvrige ansatte i skolens utviklingstid og i FAU og SU. Skolen bruker disse tallene og resultatene i videreutvikling av skolens praksis.