Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Våre ansatte

Erik Nielsen
Rektor
Hovudansvarleg for 10.trinn
51720630
erik.nielsen@rennesoy.kommune.no (Send)
Ann-Merethe Meling
Avdelingsleiar
Hovudansvarleg for 8. og 9. trinnet
51720630
ann.merethe.meling@rennesoy.kommune.no (Send)
Tina Lie Rosenkilde
Administrasjonskonsulent
51720631
tina.rosenkilde@rennesoy.kommune.no (Send)
Brita Nærheim
Rådgjevar/faglærar
brita.nerheim@rennesoy.kommune.no (Send)
Turid Nordmark
Spes.pedansvarleg
turid.nordmark@rennesoy.kommune.no (Send)
Jorunn H. Johnsen
Kontaktlærar 10A
jorunn.h.johnsen@rennesoy.kommune.no (Send)
Lene Kauffmann
Kontaktlærar 10B
lene.kauffmann@rennesoy.kommune.no (Send)
Tone Helland
Kontaktlærar 10C
tone.helland@rennesoy.kommune.no (Send)
Bjørnar Thengs
Timelærar
bjornar.thengs@rennesoy.kommune.no (Send)
Monica Holmen
Kontaktlærar 8A
monica.holmen@rennesoy.kommune.no (Send)
Frode Småmo
Kontaktlærar 8D
frode.smamo@rennesoy.kommune.no (Send)
Mari Hestvik
Kontaktlærar 8C/IT-ansvarleg
mari.hestvik@rennesoy.kommune.no (Send)
Helene Lunde
Kontaktlærar 9B/bibliotekansvarleg
helene.lunde@rennesoy.kommune.no (Send)
Håvard Helgøy
Timelærar
havard.helgoy@rennesoy.kommune.no (Send)
Eva Kristine Revheim
Kontaktlærar 9C
eva.kristine.revheim@rennesoy.kommune.no (Send)
Ingrid Elin Austbø
Kontaktlærar 9A
ingrid.elin.austbo@rennesoy.kommune.no (Send)
Julie Wærholm
Timelærar
julie.warholm@rennesoy.kommune.no (Send)
Geir Bø
Timelærar
geir.bo@rennesoy.kommune.no (Send)
Randi Dyrseth
Timelærar
randi.dyrseth@rennesoy.kommune.no (Send)
Irene Helland
Faglærar/miljøarbeidar
irene.helland@rennesoy.kommune.no (Send)
Hanne Husvæg
Timelærar
hanne.husveg@rennesoy.kommune.no (Send)
Hans Martin Stølen
Timelærar
hans.martin.stolen@rennesoy.kommune.no (Send)
Madelaine Jennifer James
Timelærar
madelaine.jennifer.james@svgdrift.no (Send)
Kristina Grønning Klausen
Timelærar
kristina.gronning.klausen@rennesoy.kommune.no (Send)
Asgaut Vindenes
Timelærar
asgaut.vindenes@rennesoy.kommune.no (Send)
Katarzyna Liberadzka
Katarzyna.Liberdadzka@rennesoy.kommune.no (Send)
Alla Almedal
Timelærar
alla.almedal@rennesoy.kommune.no (Send)
Torjus Halsne
Timelærar
Tor Eivind Kolstad