Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Søknad om elevpermisjon

Rennesøy skule har forståelse for at foresatte kan anse det som ønskelig, og til tider nødvendig, å søke permisjon for sine barn fra pliktig opplæring i grunnskolen.

Kommunalstyret for oppvekst i Stavanger anbefaler at elever normalt ikke skal gis permisjon oftere enn hvert tredje år. Skolens planer inneholder et omfattende lærestoff. Vi har tro på at foresatte tar opplæringsansvaret alvorlig, men erfaringsmessig vil selv kort fravær kunne gi elevene et betydelig merarbeid i ettertid. Dette er det viktig å ta i betraktning når reiser eller liknende vurderes.

Søknad må sendes minst én måned før elevpermisjonen skal starte. 

Ved å gå til denne adressen får du opp mer info og linken til søknadsskjema:   Permisjon fra skole