Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Skolens satsingsområder 2015-2018

Skolen har følgende satsingsområder for perioden våren 2015 -  våren 2018:

  • Trivsel
  • Forventninger
  • Vurdering for læring
  • En konsekvent skole  

Trivsel: Rennesøy skule har svært gode resultater å vise til på Ungdata-undersøkelsen (2016) og på Elevundersøkelsen (skoleåret 2016-2017). Det er vi stolte av. Vi på Rennesøy skule er overbevist om at trivsel og faglig utvikling går hånd i hånd, og derfor jobber vi knallhardt for at samtlige elever på skolen vår skal finne seg godt til rette, oppleve å bli tatt på alvor og føle at de blir møtt med respekt.  Vi bruker mye tid og krefter på å bygge solide relasjoner, og er sikre på at mye av forklaringen på de gode trivselstallene er nettopp at vi er flinke på det relasjonelle.

Forventninger: Personalet på Rennesøy skule ser verdien av å ha høye forventninger. Elevene og hjemmene skal forvente mye av oss: Vi skal sørge for at elevene trives, vi skal gi undervisning av høy kvalitet, og vi skal levere gode elevresultater. Samtidig er det viktig for oss at vi forventer noe tilbake av elevene våre: Vi forventer at de yter sitt beste, og at de arbeider hardt og prioriterer skolearbeidet.  Rennesøy skule er inspirert av Carol Dweck og hennes «Growth mindset»-teorier, som blant annet sier at alle elever KAN lære (Noen bruker mer tid og trenger å investere mer innsats i læringsprosessen enn andre; men vi er overbevist om at alle kan lære). Vi vil at våre elever skal ha/skal få troen på seg selv, og at de skjønner at de kan bli bedre uansett hvilket faglige ståsted de har.

Vurdering for læring: En god vurderingspraksis er ett av kjennetegnene på god undervisning.  Våre elever skal ha tydelig kjennskap til hva målene er i de ulike fagene, og de skal vite hva det legges vekt på når elevarbeidet vurderes og hva som kreves for å oppnå de ulike karakterene i halvårsvurderingen i fag.  Våre lærere skal være gode på å gi tilbakemeldinger og fremovermeldinger, og skal bruke disse aktivt til å fremme økt læring hos elevene.

En konsekvent skole: For oss på Rennesøy skule er det viktig å være konsekvente. Det betyr at det som skjer på skolen er forutsigbart. Skolens regler skal være kjente og følges av alle, og alle som har skolen som arbeidsplass, både elever og voksne, skal arbeide aktivt for å skape et godt skolemiljø.