Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Rutiner for utviklingssamtalene

Planlagte samtaler med elevene om deres faglige utvikling er nyttige i elevens læringsarbeid. Samtidig skal det gjennomføres samtaler om annen utvikling som for eksempel orden og oppførsel. Samtalene er et ledd i underveisvurderingen og skal avholdes en gang i halvåret. 

Utviklingssamtalen har som mål å gi både elev og lærer kunnskap om elevens faglige ståsted, om hvordan eleven lærer best og hvilke læringsbehov eleven har. Faglig skal det skje som en vurdering av måloppnåelse i forhold til kompetansemålene i fag. Også prøveresultat og (på ungdomstrinnet) karakterer, er naturlig innhold i samtalen. Ikke-faglig vurdering skal skje som en individuell vurdering av om elevene har god, nokså god eller lite god orden og oppførsel.

Kontaktlærer har ansvaret for gjennomføringen av samtalen om elevens faglige utvikling. Dersom det er to kontaktlærere i klassen, er det forventet at begge lærerne stiller til utviklingssamtalen. Faglærere, altså lærere som ikke har kontaktlærerfunksjon, skal bidra med vurdering av måloppnåelse og fremovermeldinger i de fagene de er ansvarlige for.

På Rennesøy skule gjennomføres utviklingssamtalene to ganger i løpet av skoleåret: I løpet av oktober-november og i løpet av månedsskifte februar-mars.