Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Rutiner for årsplaner

Årsplaner skal lages/revideres ved oppstart hver høst, i alle fag. Årsplanene skal bestå av kompetansemål fra læreplanene i de aktuelle fagene.

Minimum en av planleggingsdagene på høsten skal settes av til arbeidet med å lage planene, i tillegg til 2 fellestider i løpet av august/tidlig september.

Årsplanene skal sendes til ledelsen innen 14.september. Ledelsen er ansvarlig for at kompetansemålene dekkes og sjekker dette før planene legges på hjemmesiden.

Det pedagogiske personalet er ansvarlige for å bruke planene aktivt i undervisningen og i planleggingen av undervisningen. De ansatte er ansvarlige for å gi elevene forståelse av målene og hva som skal til for at målene oppnås (kriterier for måloppnåelse). Elevene skal gis løpende tilbakemeldinger i forhold til målene gjennom hele skoleåret.

Årsplanene skal ligge på hjemmesiden senest medio september.