Meny
Velg seksjon Framside
Håvasteinveien 105 4150 RENNESØY
Telefon: 51720630 Send e-post til oss
Redaktør: Erik Nielsen
Rutine som sikrer at skolen utarbeider IOP hvert år

Rutine for å sikre at IOP utarbeides hvert år.

1) Rennesøy kommune har sammen med PPT avtalt at det avholdes årlig foreløpig evalueringsmøte på samtlige IOP-er hvert år før 01.desember. På dette møtet møter PPT, spes-pedansvarlige og rektor.

2) I dette møtet gjøres en foreløpig evaluering av eksisterende IOP-er, det vurderes om de eksisterende IOP-ene er tilstrekkelige, og det meldes inn behov for nye sakkyndige vurderinger.

3) 1.februar er fristen for nye sakkyndige, eventuelt prolongering av eksisterende sakkyndige. PPT sender disse til skolen.

4) Rektor på skolene fatter enkeltvedtak snarest etter at sakkyndig er sendt skolen.

5) IOP utarbeides innen 15.juni, slik at målene er klare til å jobbes etter til skolestart.

6) Årsrapport på IOP skrives innen 15.juni.