Våre ansatte

På denne siden kan du legge ut informasjon om ansatte.
Tore Mydland
Rektor
Telefon: 90196776
Stig Rune Tvedt
Inspektør
Telefon: 38002330
Ejub Maksumic
SFO leder
Telefon: 38002330
Hege Fiskaa
Kontorleder
Telefon: 38002330
Marianne Tånevik
Lærer og sosiallærer
Telefon: 38002330
Ingunn Holte Svindland
Lærer og spes.ped.koordinator
Telefon: 38002330
Bente Gullsmedmoen Hauge
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 38002330
Laila Caroline Lund
Kontaktlærer 1. trinn
Telefon: 38002330
Hilde Larsen
Lærer 1. og 2. trinn
Telefon: 38002330
Lin Therese Myhre
Fagarbeider 1. trinn
Telefon: 38002330
Hanne M Bersås Westersjø
Kontaktlærer 2. trinn og bibliotekar
Telefon: 38002330
Elisabeth Moe Van Den Berg
Kontaktlærer 2. trinn
Telefon: 38002330
Suzana Ademi
Fagarbeider 2. og 4. trinn + SFO
Telefon: 38002330
Aud Sørbø Ausland
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 38002330
Sedika Sahinagic
Kontaktlærer 3. trinn
Telefon: 38002330
Kari Lene Tednes
Lærer 3. trinn
Telefon: 38002330
Heidi Gimre
Fagarbeider 3. trinn + SFO
Telefon: 38002330
Margrethe Høgetveit
Kontaktlærer 4. trinn
Telefon: 38002330
Jorund Kristine Ingebretsen
Kontaktlærer 4. trinn
Telefon: 38002330
Ingunn Mia Lindekleiv
Lærer 4. trinn
Telefon: 38002330
Terje Aabel
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 38002330
Trine Vestberg
Kontaktlærer 5. trinn
Erik Normann Olsen
Kontaktlærer 5. trinn
Telefon: 38002330
Ronny Edgardo Quiroga
Fagarbeider 5. trinn + SFO
Tina Høyer Andersen
Fagarbeider 5. trinn + SFO
Telefon: 38002330
Gerd-Lise Salvesen
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 38002330
Heidi Van Rijn
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 38002330
Simen Hilmersen
Kontaktlærer 6. trinn
Telefon: 38002330
Eli Aune Andresen
Lærer 6. trinn
Telefon: 38002330
Hjørdis Asbjørnsen
Fagarbeider 6. trinn
Telefon: 38002330
Britt Kleveland
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 38002330
Sveinung Kjellingland
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 38002330
Atle Kleiven
Kontaktlærer 7. trinn
Telefon: 38002330
Hilde Aakre Syvertsen
Fagarbeider 7. trinn
Telefon: 38002330
Tina-Maria Andersen
Lærer 2., 3. og 7. trinn
Henriette Lind
Fagarbeider skole + SFO