Kommunale planer

Sterkere sammen for barn og unge - strategiplan for oppvekst 2020-2025.

Strategiplanen er forankret i kommuneplanens samfunnsdel Sterkere Sammen – Kristiansand mot 2030, og viser retning for ønsket utvikling. Strategien bygger videre på det gode arbeidet som har blitt gjort i de gamle kommunene i satsingene FLiK og Inkluderende læringsmiljø. For å skape progresjon og kontinuerlige forbedringer må foresatte, barn og unge, ansatte, ledere og folkevalgte arbeide sammen om å nå noen få, felles mål. Denne strategiplanen skal vise retning i dette arbeidet.

Her finner du planen.