Leksehjelp

Slettheia skole gir kun lekser i lesing og øving. Vi oppfordrer alle foreldre til å følge opp dette hjemme. Skolen gir likevel leksehjelp, i tråd med nasjonale føringer. Vi ønsker å bruke ressursen primært til elever som måtte trenge hjelp med lesing og/eller øving, men alle er velkommen til å delta. 

Leksehjelpen gis til følgende tidspunkt: 

3. trinn (Hilde ansvarlig): Tirsdag og torsdag 13.30 - 14.10
4. trinn (Hjørdis ansvarlig): Tirsdag og torsdag 13.30 - 14.10
5. trinn (Hilde ansvarlig): Onsdag 13.10 - 14.10
6. trinn (Hjørdis ansvarlig): Onsdag 13.10 - 14.10
7. trinn (Hilde ansvarlig): Tirsdag og torsdag 14.10 - 14.40

Påmelding til leksehjelpa skjer via kontaktlærerne. 

Oppstart i uke 38.