Skoleturer

Kristiansand kommune har felles retningslinjer for skoleturer i skolens regi (vedlegg). I tillegg har skolens styre vedtatt ytterligere retningslinjer for Slettheia skole som må følges (vedlegg). Så lenge turen berører skoledager defineres det som en skoletur, og må godkjennes av rektor.
Dette angår blant annet avslutningsturen for 7. trinn som foreldre arrangerer og skolen bistår.
Rektor