Fraværsrutiner

I Kristiansand kommune innkalles det til møte på skolen hvis en elev har for høyt fravær. Dette gjøres uavhengig av årsaken til fraværet.

Det er mange årsaker til høyt skolefravær. Noen ganger er årsaken kjent, og noen ganger er det vanskelig å forstå hvorfor. Uansett er det tre parter som må snakke sammen om og samarbeide i slike saker - skolen, eleven og hjemmet. Fra skolen møter normalt kontaktlærer, rektor og helsesykepleier på møtet.