Skolens husregler

Se vedlegg under for Slettheia skoles husregler og tillegg.

Felles ordensreglement for skolene i Kristiansand finner du her.