Publisert: 13. september 2023 | Sist endret: 13. september 2023 | Forfatter: Tore Mydland

Mobilfri skole

Vår erfaring er at elevene har det best når de kan være sosiale, leke og snakke sammen. Bruk av mobiltelefon kan være et hinder for dette. Vi ber foresatte om å støtte opp om skolens regler og innsats her. 

Når elevene kommer på skolen skal mobilen slås av og legges i sekken, som er innelåst i klasserommet. Den kan tas fram igjen når de har forlatt skolen etter endt undervisning. Eneste unntak er hvis bruken er avtalt med lærer, i forbindelse med nyttebruk, medisinske forhold e.l. Elever som likevel bruker mobilen, vil få denne beslaglagt resten av dagen.

Smartklokker for barn, som inneholder SIM-kort, er å regne som mobiltelefoner, selv om disse står i "skolemodus".