Ledelse/administrasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Elisabeth Øgreid
Rektor
Telefon: 95960021
Elisabeth Lunde Våge
Avdelingsleder 1.-4. trinn
Telefon: 40547525
Henning Stava
Avdelingsleder 5.-7. trinn
Telefon: 90165033
Anne Marie Grude
SFO-leder
Telefon: 51912373
May Linn Garborg
Skolekonsulent
Telefon: 51912372
Ingebjørg Kristin Helland
Helsesykepleier
Telefon: 51508673
Marie Tesdal Karlsen
Helsesykepleier
Telefon: 51508401