Skolens planer

  • HMS-plan 2022-2025
  • Stavangerskolen mot 2025 - "Strategi for kvalitet"
  • plan for trygt og inkluderende skolemiljø. En kan også vurdere å lage en egen underside for dette temaet, der en skrive en beskrivende tekst om hvordan en jobber med skolemiljø og §9a, og legger ved aktuelle dokumenter/lenker
  • Andre planer