Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og unge. 
Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.

Helsesykepleiere ved Teinå skole er Kristin Helland og Marie Tesdal Karlsen.
Helsesykepleierne er tilgjengelige mandag-torsdag.

Kontaktinformasjon:
ingebjorg.helland@stavanger.kommune.no
Tlf: 51508673 
marie.tesdal.karlsen@stavanger.kommune.no
Tlf: 51508401

Vi anbefaler foreldre å ta kontakt via Helsenorges digitale tjeneste. Dette er en sikker kommunikasjonsmåte i forhold til sensitive opplysninger.

Skolehelsetjenesten arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi tilbyr helsesamtaler, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, gir råd og veiledning, underviser om ulike tema i klasser og grupper, og vi kan komme på hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er utfordrende for barn og unge, jo lettere kan vi hjelpe.  
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!