Meny
Velg seksjon Forside
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Hovedadresse Eldfiskbakken 11 4028 Stavanger Telefon: 51912370 - SFO 994 54 207 Send oss e-post
Teinå skole postmottak Postboks 8069 4068 Stavanger
Redaktør: Rektor Elisabeth Øgreid

Velkommen til Teinå skole! 

 
Her kan du finne informasjon som er nyttig for deg som foresatt og lese nyheter om hva som rører seg på skolen vår. I menyen til høyre finner du informasjon om trinnene, samt aktuelle saker fra SFO og FAU. All annen informasjon finner du i venstremenyen.

Skolens administrasjon, lærere og SFO legger ut viktig informasjon til dere foresatte. Husk derfor å abonnere på nyheter ved å trykke "Abonnér på nyheter" i høyremenyen.

Vi har flere kakefat liggende igjen fra kvelden vi hadde til inntekt for Hei Verden. 
Hvis du savner et fat, kan dette hentes  i administrasjonen på skolen.

Stavanger kommune inviterer foresatte med barn på 3., 6. og 9. trinn i stavangerskolen til å besvare den årlige foreldreundersøkelsen.

Gjennom foreldreundersøkelsen får foresatte mulighet til å si noe om hvordan du som foresatt opplever skoletilbudet i Stavanger. Dermed bidrar du til å skape en enda bedre skolehverdag for både ditt barn og for alle barn i stavangerskolen.
Tilbakemeldingene skolene får på spørsmål om for eksempel trivsel og læring hjelper oss å skape en enda bedre skole for ditt barn. Derfor er tilbakemeldingen viktig både for ditt barn og for oss, og vi håper derfor du tar deg tid til å svare på spørsmålene i undersøkelsen.
Du blir spurt om temaer som trivsel, læring og medvirkning. Resultatene vil bli brukt til å finne ut hva den enkelte skole gjør bra, og på hvilke områder skolen kan bli bedre. Undersøkelsen er anonym. Det er frivillig å delta, men vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å svare. Resultatene fra undersøkelsen blir presentert og drøftet i skolens ulike råd og utvalg. Resultatene vil også bli publisert på skolens hjemmeside.

Foresatte på 3. og 6.trinn skal ha mottatt foreldreundersøkelsen på mail 22.november. Det er bare én respondent pr. barn. Det betyr at det er bare er en av dere foresatte som har mottatt undersøkelsen. Du svarer på foreldreundersøkelsen på nettet. I mailen finner du informasjon om brukernavn og hvor du skal logge inn for å ta undersøkelsen. Når du har logget inn kan du velge hvilket språk du ønsker å benytte. Undersøkelsen er oversatt til engelsk, polsk, arabisk, somali og nord-samisk. Fristen for å svare på undersøkelsen er 1. desember.
Dersom du har barn på flere av trinnene som undersøkelsen retter seg mot, ber vi om at du svarer på undersøkelsen for hvert barn.

Tusen takk for at du setter av tid til å delta.

Beste hilsen rektor


Så bra du bruker refleks! Da blir det enklere å se deg i mørket og det blir tryggere å ferdes i trafikken. Ved å ha på deg refleks reduserer du risikoen for å bli påkjørt med 85 prosent, viser tall fra Trygg Trafikk. Likevel er det fortsatt elever og foresatte som glemmer "den lille livredderen" når de skal til skolen om morgenen. Det vil vi gjøre noe med! Mange tror at det ikke er nødvendig med refleks når de går i områder med gatelys. Det er feil. Selv om du ser bilen, ser ikke bilisten deg. Derfor er det en billig livsforsikring å alltid bruke minst én refleks når du er ute og går i mørket.Når lys fra biler treffer refleksen, reflekteres lyset tilbake til bilen og bilisten. Uten refleks er du først synlig på 25 til 30 meters avstand. Med refleks er du synlig på 140 meters avstand hvis bilen bruker nærlys.
Det er viktig å bruke refleks både på mørke landeveier og i byen. Det er i bygater, når fotgjengere skal krysse gaten, at de fleste fotgjengerulykkene skjer. 

Fem tips fra Trygg Trafikk om refleksbruk:

Fest refleks på alle jakker og bagger.
Bruk refleks som beveger seg når du går, de synes best.
Heng refleksen i knehøyde.
Bruk to reflekser slik at du er synlig fra alle kanter.
Sjekk at refleksen ikke er veldig ripete – da virker den dårligere.

Sammen lager vi en trygg skolevei!


Våren 2022 ba Stavanger kommunestyre alle skoler starte en diskusjon om og vurdering av leksepraksis, og om skolen skulle bli leksefri eller fortsatt ha lekser. I diskusjonen skulle elever, foresatte og ansatte involveres og sammen komme frem til en beslutning på hver enkelt skole.
Basert på høring blant foresatte, pedagoger, diskusjon med FAU og undersøkelse gjennomført med elevene, ble det bestemt at Teinå skole skal ha en leksbevisst profil.  Dette ble vi feilsitert på i Stavanger Aftenblad, hvor det stod at vi var en lekseredusert skole. Leksebevisst betyr at vi skal ha et bevisst forhold til hva vi gir i lekser og hvorfor nettopp disse oppgavene gis. Elevene har leselekser hver dag, som et viktig bidrag til barnas leseutvikling. Det gis i tillegg skriftlige lekser hver uke og disse hentes fra ulike fag.
Prinsippene som skal gjelde for leksene som gis ved Teinå skole er:

Leksene skal være overlæring/mengdetrening av kjent stoff.
Leksene er øving på grunnleggende ferdigheter og begreper for å styrke elevenes læringsarbeid i alle fag på skolen.  
Lærerne på trinnet samarbeider om totalmengden av hjemmearbeidet i løpet av en uke.
Leselekser kan gis i alle fag sammen med ulike leseoppdrag.
Leksene skal være differensierte og tilpasset elevene.
Leksene kan være forberedelse til læringsøkter som skal gjennomføres på skolen.

Det er viktig med god dialog mellom skole og foresatte for å sikre individuell tilpasning og riktig arbeidsmengde.