Informasjon om skolen

Skolen startet opp i 1997 med elever fra 1.-10.klasse. Fra og med skoleåret 2014-2015, er Teinå en ren barneskole. Gjennom visjonen «Med hjerte og hjerne for læring» ønsker vi å legge til rette for utvikling i samspill sammen med andre. Siden oppstarten i -97 har vi hver fredag gjennomført morgensamling som vi er svært stolte av. Denne gir en fin start på dagen med innslag både fra elever og voksne. Vi setter stor pris på både famile og venner som kommer innom. Samlingen starter kl.08.10.