Informasjon om skolen

Vardenes skole ble bygd i 1975 på tomten til en gammel gård som ble eid av familien Kommedal i sin tid. Vardenes skole har for skoleåret 2023-2024 344 elever og 65 ansatte i skole og SFO. I tillegg har vi lærlinger som jobber både i skole og SFO.

IKT: Skolen er utstyrt med noe av det nyeste av IKT-utstyr som interaktive tavler, Chromebooker og utstyr for undervisning i koding.

Rom: Skolen har også eget oppgradert skolebibliotek som blir mye brukt, eget basseng som elevene bruker i skole og SFO-tid og musikkaula.

Musikkaula: De fleste onsdagene i løpet av skoleåret er elevene samlet til sangsamlinger eller fellessamlinger i skolens musikkaula. I tillegg blir det satt opp revy hver høst av skolens 6.- og 7.trinn.  

Duså: Vi har også Duså, et meget populært sjøprosjekt i regi av lærerne Kari og Stein. Her får klassene en dag hver på våren og høsten hvor de lærer om livet i fjæra i det rette elementet.

Valgfag: Etter elevens egne ønsker har vi startet med valgfag for 5-7.trinn. Her kan elevene velge mellom alt fra gaming, teknologi og forskning, film og foto til friluftsliv, fysisk akvitet og veldedighet. 

Gratisbutikk: Vi på Vardenes er opptatt av gratis prinsippet og at alle skal ha like muligheter og har derfor startet en egen gratis butikk i kjelleren. Her kan elever og andre i nærområdet hente alt de trenger av klær, sko, leker og annet utstyr de har behov for. 

Åpningstider gratisbutikken: 11.januar, 8. februar, 7.mars, 11.april, 2. mai og 6, juni. Klokken 15:00-18:00.