Sammen for kunnskap og glede!

Besøks- og leveringsadresse
Gamle Dusavikveien 4
4029 Stavanger
Rektor
Kirsti Birkevold

Om skolen

Gjennom vår visjon har vi fokus på elevens stemme, læring på ulike arenaer og fellesskap.