Skolens ledelse og administrasjon

Dersom du skal komme i kontakt med kontaktlærer eller faglærer, bruker dere Vigilo.

Dersom du vil komme i kontakt med andre på skolen, kan du bruke kontaktinformasjonen du finner her.

Kirsti Birkevold
Rektor
Avdelingsleder for 1.trinn
Telefon: 51912932
Solveig Gilje
Avdelingsleder for 2.-4.trinn
Telefon: 51912945
Kåre Susort
Avdelingsleder for 5.-7.trinn
Stedfortredende rektor
Telefon: 51912948
Øystein Vihovde
SFO-leder
Telefon: 97171157
Randi Jensen
Skolekonsulent
Telefon: 51912419
Vibeke Ingebretsen
Helsesykepleier
Telefon: 51912418
Marie Tesdal Karlsen
Helsesykepleier
Telefon: 51508401