Skolens planer

 

Opplæringsloven sier klart ifra at alle barn har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer trivsel, helse og læring.

Vardenes skole har rutiner for hva som skal gjøres hvis ditt barn ikke opplever et trygt og godt skolemiljø.
Vi er avhengig av et tett og godt samarbeid med dere foresatte. Vedlagt finner dere skolens plan for et trygt og godt skolemiljø, samt mal for vår aktivitetsplan og loggskjema.
Ta kontakt med skolen ved bekymring over at deres eller andres barn ikke har det trygt og godt.