Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er et helsetilbud på skolen for barn og unge. 
Vi skal være lett tilgjengelig for elever, foreldre/foresatte og skolens personale.
Foreldre kan kontakte skolehelsetjenesten sikkert og enkelt på helsenorge.no. 

Helsesykepleiere ved Vardenes skole er Vibeke Ingebretsen og Marie Tesdal Karlsen.

Vibeke Ingebretsen, tilgjengelig mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, klokken 08-15. Telefon 51 91 24 18 epost: vibeke.ingebretsen@stavanger.kommune.no

Marie Tesdal Karlsen, tilgjengelig tirsdag og fredag, klokken 08-15. Telefon 51 50 84 01 epost: marie.testal.karlsen@stavanger.kommune.no

Skolehelsetjenesten arbeider for å hjelpe barn og unge til å ta vare på egen helse, og å klare utfordringer som hverdagen gir. Vi tilbyr helsesamtaler, vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet, gir råd og veiledning, underviser om ulike tema i klasser og grupper, og vi kan komme på hjemmebesøk. Jo tidligere vi blir kjent med det som er utfordrende for barn og unge, jo lettere kan vi hjelpe.  
Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege, fysioterapeut, ergoterapeut, psykiatrisk sykepleier og psykolog. Det er helsesykepleier som utfører de fleste oppgavene i skolehelsetjenesten. Helsesykepleier har sykepleierutdanning med videreutdanning i helsefremmende og forebyggende arbeid for barn og unge.

Nede på denne siden finner du mange nyttige lenker for elever og foreldre/foresatte.

Ta gjerne kontakt!