Meny
Velg seksjon SFO Cowboy- og Indianeravdelingen
Barliveien 5 (Postadresse: Rettedalen 1) 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 46 00 Send oss e-post
Redaktør: Tom Kenneth Gilje
Kontakt oss på SFO
Mobil 90287870
Schoollink

Barna hadde stor glede av å være på skolekjøkkenet og lage muffins og is.

Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling på SFO. Ordningen gjelder for 1. og 2.trinn.

I skoleåret 2020-2021 vil søknader mottatt innen 15.september få tilbakevirkende kraft. For søknader som kommer etter 15.september gjelder nasjonal forskrift, og et vedtak om prisreduksjon vil gjelde fra første hele måned etter at søknaden er mottatt. Du kan søke om redusert foreldrebetaling hele året. 


I august har vi vært mye ute og utforsket uteområdet. Duskebrett og scoopball har vært populært.

De fleste av våre elever har en trygg og god skolevei, men vi har fortsatt noen utfordringer rundt skoleområdet.

Før- og etter skoletid er det fremdeles noe biltrafikk opp og ned Barliveien. Bærland skole har derfor definert en "Hjertesone" - et område som skal være mest mulig bilfritt.

Området som vi har kategorisert som hjertesone er Barliveien.


Fra august 2020 kan du få redusert pris på SFO på bakgrunn av lav inntekt. Dette skjer ikke automatisk, du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen.  Vi kommer så fort som mulig ut med mer informasjon om inntektsgrense, frist for å søke og med lenke til søknadsskjema. Da dette er en ny ordning vil saksbehandlingen ta noe tid, slik at vi kan måtte sende ut faktura med ordinær pris i september og heller gi dobbelt fratrekk i oktober.

Det er i kommunestyret 16.12.2019 vedtatt at prisene for SFO-tilbud skal justeres opp noe fra januar 2020.

Nye priser blir:

A-tilbud: Kr 1440,-

B-tilbud: Kr 2670,-

C-tilbud: Kr 2990,-


Fra og med 1.januar 2019 øker prisen på SFO-tilbud noe. De nye prisene ble vedtatt i Kommunestyret 17.desember, og er felles for hele kommunen.  

De nye prisene er:

A-tilbud: 1400,-

B-tilbud: 2590,-

C-tilbud: 2900,-