Meny
Velg seksjon SFO Cowboy- og Indianeravdelingen
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 3
Klasse 4
Klasse 5
Klasse 6
Klasse 7
Klasse 0
Barliveien 5 (Postadresse: Rettedalen 1) 4330 Ålgård
Telefon: 51 61 46 00 Send oss e-post
Redaktør: Kari R Mæland
Kontakt oss på SFO
Mobil 90287870
Schoollink
Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling for SFO 1.-4.trinn, skoleåret 2021-2022

Vi har fått beskjed fra skolekontoret om at planleggingsdagen onsdag 18.august er flyttet til tirsdag 17.august. Dette betyr at barnehage og skole får planleggingsdag på samme dag. 
SommerSFO vil dermed være åpent onsdag 18.august og stengt tirsdag 17.august. De som er påmeldt tirsdag 17.august blir automatisk flyttet til onsdag 18.august. Gi beskjed dersom dette ikke passer, og dere ønsker en endring.

Barna i 1.klasse som har besøksdag 17.august inviteres til 18.august på samme klokkeslett som oppsatt.Vi på Bærland skole ønsker elever og foresatte en riktig god sommerferie! Siste skoledag er tirsdag 22.06, og elevene slutter til vanlig tid 12.20.

Minner om skolestart torsdag 19.aug. Vi planlegger for grønt nivå, og tenker at alle elever møtes i uteamfiet kl 08.30.

Gjenglemte klær fra dette skoleåret kan hentes på skolen ut juni måned. Ta kontakt med oss på kontoret.


Vi vil ønske alle sammen en riktig god påskeferie, og samtidig benytte anledningen til å minne dere om viktige ting når vi møtes igjen etter ferien:

 - Elever med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte på skole eller SFO, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Se Folkehelseinstituttets nettsider.

 - De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Elever kan komme tilbake ved negativ test og om de føler seg friske og feberfrie. Dette gjelder selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe hoste, snørr, tett nese).

Bærland skole drives, i skrivende stund, fortsatt på gult nivå. Vi er forberedt dersom situasjonen skulle forandre seg, men da er det viktig at retningslinjene over blir fulgt når vi starter opp igjen tirsdag 06.04.

Kos dere og gjør kjekke aktiviteter sammen med familien! Det kan jo være å lage vafler sammen, se video som tips:-)


Kommunen melder om en feil i utsendingen av SFO-faktura for mars måned. Disse blir derfor kreditert, og nye vil bli sendt ut.

Beklager dette!


Det er i kommunestyret 14.12.2020 vedtatt at prisene for SFO-tilbud skal justeres opp noe fra januar 2021.

Nye priser blir:

A-tilbud: Kr 1485,-

B-tilbud: Kr 2750,-

C-tilbud: Kr 3080,-


Det kan nå søkes om redusert foreldrebetaling på SFO. Ordningen gjelder for 1. og 2.trinn.

I skoleåret 2020-2021 vil søknader mottatt innen 15.september få tilbakevirkende kraft. For søknader som kommer etter 15.september gjelder nasjonal forskrift, og et vedtak om prisreduksjon vil gjelde fra første hele måned etter at søknaden er mottatt. Du kan søke om redusert foreldrebetaling hele året. 


De fleste av våre elever har en trygg og god skolevei, men vi har fortsatt noen utfordringer rundt skoleområdet.

Før- og etter skoletid er det fremdeles noe biltrafikk opp og ned Barliveien. Bærland skole har derfor definert en "Hjertesone" - et område som skal være mest mulig bilfritt.

Området som vi har kategorisert som hjertesone er Barliveien.