Meny
Velg seksjon Forside
Besøksadresse Asperholen 89 4329 Sandnes Telefon: 51973710 Send oss e-post
Postadresse: Aspervika skole postboks 583 4302 Sandnes
Redaktør: Mats Herholdt-Bjørnrå
Calendar
Title and navigation
Title and navigation
<<<august 2020><<
august 2020
mtotfls
27282930310102
03040506070809
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31010203040506
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Rettigheter til særskilt språkopplæring

Opplæringslovens § 2-8 gir elever med annet morsmål enn norsk og samisk rettigheter til særskilt språkopplæring dersom de har behov for dette for å kunne følge den vanlige undervisningen på skolen.Skolen har plikt til å kartlegge om eleven har behov for særskilt språkopplæring. Aspervika Skole kartlegger i den forbindelse elevenes norskferdigheter. Dette gjøres i avgrensede perioder. Kartleggingen blir fulgt opp av et skriftlig vedtak fra skolen hvor foresatte blir informert om det vil være behov for særskilt språkopplæring, eller om eleven har gode nok norskferdigheter til å få et godt utbytte av den vanlige undervisningen på skolen. Dersom eleven  har behov for særskilt språkopplæring, vil det i vedtaket bli beskrevet hvordan dette tilbudet vil bli gitt og hvor mange timer eleven vil få med særskilt språkopplæring.Dersom foresatte har spørsmål eller ikke ønsker at eleven blir kartlagt, kan man ta kontakt med flerspråklig koordinator Gørild Eltervåg.

Loven om grunnskolen og den videregående opplæringen, § 2-8 sier;

Elevar i grunnskolen med anna morsmål enn norsk og samisk har rett til særskild norskopplæring til dei har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen. Om nødvendig har slike elevar også rett til morsmålsopplæring, tospråkleg fagopplæring eller begge delar.Morsmålsopplæringa kan leggjast til annan skole enn den eleven til vanleg går ved.Når morsmålsopplæring og tospråkleg fagopplæring ikkje kan givast av eigna undervisningspersonale, skal kommunen så langt mogleg leggje til rette for anna opplæring tilpassa føresetnadene til elevane.Kommunen skal kartleggje kva dugleik elevane har i norsk før det blir gjort vedtak om særskild språkopplæring. Slik kartlegging skal også utførast undervegs i opplæringa for elevar som får særskild språkopplæring etter føresegna, som grunnlag for å vurdere om elevane har tilstrekkeleg dugleik i norsk til å følgje den vanlege opplæringa i skolen.Kommunen kan organisere særskilt opplæringstilbod for nykomne elevar i eigne grupper, klassar eller skolar. Dersom heile eller delar av opplæringa skal skje i slik gruppe, klasse eller skole, må dette fastsetjast i vedtaket om særskild språkopplæring. Vedtak om slik opplæring i særskilt organisert tilbod kan berre gjerast dersom dette er rekna for å vere til beste for eleven. Opplæring i særskilt organisert tilbod kan vare inntil to år. Vedtak kan berre gjerast for eitt år om gongen. I vedtaket kan det for denne perioden gjerast avvik frå læreplanverket for den aktuelle eleven i den utstrekning dette er nødvendig for å vareta eleven sitt behov. Vedtak etter dette leddet krev samtykkje frå elev eller føresette.