Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Visma flyt skole
Visma flyt skole
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode

Det er utfordringar ved Bore-skulane med omsyn til trafikktilhøva i samband med byggjearbeidet.

Vi vil opplysa om at det nå er sett opp eit nytt skilt ved krysset i Boreringen og Verdalsvegen.  Det er laga ei skisse over droppsone for skulebussane og for foreldre som kjører barna sine til skulen.  Skissa viser også gangveg for elevar.  Elevar kan som før sleppast av ved Solgrillen.


Første skuledag blir måndag 20. august kl. 08.20.  Dette gjeld for alle elevane på 7. - 10. trinn.

Elevane kan bestilla skulemjølk direkte frå Tine på nettsida skolelyst.no. Vi har nå gjort klar for bestilling for skuleåret 2018/19.

Foreldra kan gå inn på http://www.skoleyst.no for å bestilla.  Logg på med mobilnummer og legg inn bestilling.  Ein må søkja opp skule og klassegruppe barnet skal gå på skuleåret 2018/19.  Når ein har bestilt, kan ein sjå dato for første dag eleven får mjølk. Det går ca. ei veke frå bestillingsdato til eleven får mjølk.

Elevane kan få skulemjølk i tidsrommet 20.08.18 - 14.06.19.  Den siste skuleveka før sommarferien, har vi ikkje mjølk pga. at det ofte er turar og andre aktivitetar på slutten av skuleåret.

 


Vi får ein del søknader om elevpermisjon gjennom skuleåret, på grunn av at familien skal på ferietur  Det er ein stor fordel å få slike søknader så tidleg som mogleg, pga. planlegging av prøvar/oppgåver for elevane.  

I forkant av bestilling av ferietur ber vi om at ein sjekkar årshjulet for trinnet, slik at elevpermisjonen ikkje kolliderar med viktige prøvar.  Ein kan gjerne ta kontakt med kontaktlærar eller trinnleiar for å spørja om det går greitt at eleven får fri det aktuelle tidsrommet ein ønskjer å reisa.  Dette er spesielt viktig for 10. trinnet, men det er også viktig for 9. trinnet, fordi elevane skal ha avgangskarakter i kunst & handverk og mat & helse.

Søknad om elevpermisjon ligg under Meny - Informasjon/skjema - Elevpermisjon.


Det er sett opp byggegjerde og stengsler på byggeområdet ved Bore skule. 

Dette fører til at Bore skule sin parkeringsplass er stengt.  Av- og påstiginingsfeltet nedanfor skulen er og stengt. 

Bussane har fått ny stoppestad utanfor Antikvitetsforretningen. Det er merka opp overgangsfelt slik at busselevane kan gå opp Røsslyngvegen.

Privatbilar kan stoppa ved Solgrillen. Der er det og merka opp gangfelt. Det er sett opp skilt med innkøyring forbudt i Røsslyngvegen. 

Me ber alle foreldre følgja skilt og informasjon!


På grunn av gravearbeid i samband med bygging av tilbygg på Bore skule, er gangvegen opp til Bore skule stengd.  Ein alternativ gangveg til skulen for elevar som kjem Verdalsvegen, er Røsslyngvegen.

Ber om at foreldre som kjører elevar til og frå skulen, ikkje stoppar ved oppkjøringsvegen til skulane.  Dette fører ofte til problem når foreldre stoppar og set av elevar midt i bakken, samstundes som det kjem andre bilar som skal opp eller ned, og gjerne også elevar på sykkel. 

Skulebussane vil bruka same stoppestaden som før.