Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Visma flyt skole
Visma flyt skole
Showbie
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode
Me har fått informasjon frå nabo om busselevar som skal ta seg for mykje til rette.
Dette gjeld elevar som tek buss, og det skal vere tilfelle til og frå skulen.
Busselevar tek snarvei gjennom hager, og dei ringer på dører. Me ber dykk ta ein prat om dette heime.


Vedlagt ligg informasjon om natteravnene i Klepp kommune.
Her er det fordelt ut året 2019, og rutinene for natteravnene ligg ved.

Fau har ansvar for to arrangement hvert skoleår. Juleball for 8.-10. trinn og avslutningsfest for 10. trinn dagen før siste skoledag i juni. For å kunne gjennomføre disse to arrangementene må foresatte gå dugnad.

Det er fordelt slik at foresatte på 8.trinn alltid går dugnad på juleballet, og foresatte på 9.trinn går dugnad på 10. klassefesten. FAU sender ut dugnadslister og informasjon når arrangementene nærmer seg.   

 


Foreldreundersøkinga blir sendt ut via SMS.  Då får du som hovudføresett den rett på mobilen og kan svara derfrå utan å henta passord frå annan stad.

Dei som har fleire barn på Bore ungdomsskule, vil få ein link for kvart av barna.  Svaret du sender inn, kan sporast til trinnet, men ikkje til klasse eller elev.

Svarfrist fredag 1. november. Takk for deltakinga.

 


Utdanningsdirektoratet har laga ei elevundersøking som skal gjennomførast av alle elevane våre.

Elevane skal gjennomføra undersøkinga i veke 44.


Her er oversikt over foreldrekontaktar for skuleåret 2019/20.