Meny
Velg seksjon Forside
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Visma flyt skole
Visma flyt skole
Showbie
Det er 11 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi gjer kvarandre gode
Vedlagt følgjer brosjyre om informasjon frå Helsestasjonen i Klepp: "Med barnet i sentrum".

Vi har fått melding om at enkelte elevar på skulen har fått lus.

I løpet av dei tre neste åra, innan hausten 2021, vil Klepp kommune ha to nye skular;  1 – 7 skule på ved BMX-banen, kalla Kleppeloen skule,  og ungdomsskule i Vardheia i samarbeid med Time kommune.  Dette vil få følgjer for skulekrinsane i Klepp kommunen, særleg skulekrinsane Bore skule, Kleppe skule og Horpestad skule.

I dette høvet er det utarbeidd høyringsdokumentasjon. Sjå vedlegg

Høyringsfrist: fredag 29.mars 2019

Høyringsmerknader sendast på epost til Knut M. Norddal


Treng du nokon å snakke med?

Etter den forferdelige hendinga i Marokko har nokre elevar i Kleppskulen sett og delt video av hendinga gjennom sosiale media. Kvar skule kjem til å ta tak i saka etter elev/behov. Me gjer alle merksame på at deling av video er straffbart. Om du som foreldre/føresett treng nokon å snakka med kan du ta kontakt:

Rektor: Roar Johannessen

Helsesjukepleiar: Marit Thu

Politikontakt Asgeir Jakobsen: 980 73 686

Alle desse kan gje rettleiing til foreldre som ønskjer råd om korleis ein snakkar med barn og ungdom om hendinga. Gode råd kan ein og finna i denne artikkelen som Hå kommune har laga:  https://www.ha.no/aktuelt/barn-og-unge-i-krise-og-sorg-tips-til-voksne.48583.aspx  


Personalet på Bore ungdomsskule skal på studietur i april 2019.  Det fører til følgjande endring i skuleruta:

Onsdag 2. januar blir første skuledag for elevane etter jul. Det vil bli vanleg skuleskyss den dagen.

Fredag 5. april blir fridag for elevane.

 

Dersom denne endringa kjem i vegen for planlagt ferie 2. januar, kan de tak kontakt med kontaktlærar.


Politiet ønskjer å informera foreldra om bruk av småelektriske kjøretøy m.v.