Meny
Velg seksjon Elevråd
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Send oss e-post
Redaktør: Sandra Claveau Børresen-Varhaug
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Partnerskap mot mobbing 2016 - 2020 er eit nasjonalt partnerskap, eit forpliktande samarbeid for eit godt og inkluderende oppvekst- og læringsmiljø.

Partnerskapet er inngått mellom sentrale partar, m.a. statsministeren, Foreldrerådet for grunnskolen (FUG), Utdanningsforbundet og Norsk skolelederforbund.

På Bore ungdomsskule jobbar tilsette og elevar mot mobbng.

https://www.regjeringen.no/contentassets/95ef678cc8c7454fb45e3f57826dd461/partnerskapmotmobbing.pdf