Meny
Velg seksjon Helsesjukepleiar
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Skulehelse programmet
HPV vaksine gutter
Helsestasjon for ungdom på Klepp er åpen.

Helsesjukepleiar Ingvild Eikrem er på skulen tirsdag og onsdag frå 08.30 til 13.30.

Ho kan treffast på telefon 51788434/48255792.

Program for skulehelsetenesta:  

7. trinn: Vaksine, humant papillomavirus, HPV, 2 dosar. (6 mnd intervall)  

8. trinn: Individuelle samtaler med alle elevar, måling av høgde og vekt.  

10.trinn: Vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio.   Undervisning om seksualitet og prevensjon.  

Helsesjukepleiar har også undervisning i klasse eller grupper etter behov på ulike trinn.    

Barnet/ungdommen kan sjølv ta kontakt med helsesjukepleiar på skulen dersom det ønskjer nokon å snakka med. Tema som kan vere aktuelle er vennskap, trivsel på skulen og heime, sjukdom, matvanar, pubertet, seksualitet og mykje meir.  

Foreldre kan og ta kontakt om de opplever utfordringar/spørsmål omkring barnet/ungdommen anten det er i forhold til skulen eller heime.  

Helsesjukepleiar kan formidle kontakt med andre instansar, og deltek i tverrfaglege møter på skulen.  

 

 

Nyttige linkar

Informasjon om lus

https://fhi.no/ml/skadedyr/lus/  

Informasjon om PIS

http://www.vfb.no/no/vi_tilbyr/skilsmisse_i_familien/skilsmissegrupper/  

Informasjon om nasjonale rettningslinjer i skulehelsetenesta

https://helsedirektoratet.no/helsestasjon-og-skolehelsetjeneste  

Informasjon om vaksiner

https://www.fhi.no/nettpub/vaksinasjon-i-barne--og-ungdomsalderen---informasjon-til-foreldre/