Meny
Velg seksjon FAU
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Det er 7 dokumenter i arkivet.
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vi har laga oversyn over medlemmer og varamedlemmer i FAU, SU og elevråd for skuleåret 2017/18.

Her er oversikt over medlemmer i FAU for skuleåret 2017/18.

Vi får rett som det er bekymra telefonar frå foreldre som opplever nesten-ulykker på skulevegen. Det går blant anna på følgjande:

Det vert sykla for fort på fortauet og i gata. Fleire episodar med nær-påkjørsel.Syklistar er utan hjelm, lys og refleks. Gåande på fortauet kan plutseleg gå rett ut i vegen like framfor syklistar og bilar. Elevar med el-syklar kjører fort og utan hjelm. Foreldre har opplevd ubehagelege episodar.

Når mange skal inn på skuleområdet samstundes, må alle vera aktsame. Heldigvis har vi unngått store ulykker til nå. Det må alle bidra til at vi unngår også i framtida. Vi vil be om at foreldre/føresette tar opp dette med sine barn/ungdommar.

Ta ein sjekk på:

Hjelm

Lys

Refleks

Fart

Merksemd

Åtferd i trafikken

 

Skulen arbeider med desse tinga gjennom elevråd, FAU og direkte i klassane.  

 

NB! Til dei som kjører elevar til skulen:

*Bruk avsetjingsfeltet langs Verdalsvegen. *Ikkje kjør opp bakken til skulane!    

 

Rektor


Sissel Helen Kolnes Thomassen er vald til leiar i FAU for skuleåret 2016/17.

E-postadresse: shkthomassen@yahoo.no

Telefon: 95930188