Meny
Velg seksjon FAU
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Vedlagt følgjer møtereferat frå FAU 22. september.

Vi har fått beskjed frå Tenesteområde barn og unge om at Temakvelden for tillitsvalde foreldre 30. september er avlyst pga. koronasituasjonen.


Torhild Beathe Mælqvist er leiar for FAU for skuleåret 2020/21.

E-post: torhild.maelqvist@kleppnett.no

Mobil: 98065760


Fau har ansvar for to arrangement hvert skoleår. Juleball for 8.-10. trinn og avslutningsfest for 10. trinn dagen før siste skoledag i juni. For å kunne gjennomføre disse to arrangementene må foresatte gå dugnad.

Det er fordelt slik at foresatte på 8.trinn alltid går dugnad på juleballet, og foresatte på 9.trinn går dugnad på 10. klassefesten. FAU sender ut dugnadslister og informasjon når arrangementene nærmer seg.   

 


Ragnhild Sivertsen Byberg er vald til leiar i FAU skuleåret 2018/19.

E-post: Ragnhild.byberg@kleppnett.no

Telefon: 94357577


Vi får rett som det er bekymra telefonar frå foreldre som opplever nesten-ulykker på skulevegen. Det går blant anna på følgjande:

Det vert sykla for fort på fortauet og i gata. Fleire episodar med nær-påkjørsel.Syklistar er utan hjelm, lys og refleks. Gåande på fortauet kan plutseleg gå rett ut i vegen like framfor syklistar og bilar. Elevar med el-syklar kjører fort og utan hjelm. Foreldre har opplevd ubehagelege episodar.

Når mange skal inn på skuleområdet samstundes, må alle vera aktsame. Heldigvis har vi unngått store ulykker til nå. Det må alle bidra til at vi unngår også i framtida. Vi vil be om at foreldre/føresette tar opp dette med sine barn/ungdommar.

Ta ein sjekk på:

Hjelm

Lys

Refleks

Fart

Merksemd

Åtferd i trafikken

 

Skulen arbeider med desse tinga gjennom elevråd, FAU og direkte i klassane.  

 

NB! Til dei som kjører elevar til skulen:

*Bruk avsetjingsfeltet langs Verdalsvegen. *Ikkje kjør opp bakken til skulane!    

 

Rektor