Meny
Velg seksjon 9. trinn
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Årshjul/kalender
Årshjul 9.trinn
Lenker naturfag
Fry om vitensk metode
Næringsfattig vann
Næringsrikt vann
Mosvatnet
Newton
Newton-vann
Kråke teknologi
Næringskjeder 6 min
Næringskjede (eng)
Næringskjede no forelesning
Økologi, næringskjede avansert
Gass nrk 6 min
Lavosier
Law of conversation 4,5
Folkeopplysningen
Periodiske system 9 min eng
Kovalent binding
Ionebinding eng 5 m
Metallbindinger
Elektronparbinding
destillasjon fraksjonell olje
syrer i kroppen Newton 7 min
Foredrag om syrer og baser
Elektrisitet - forstå 6 min
Elektrisitet - Newton 8 min
Elektrisitet historie 1 time
Elektrisitet yrke elmontør 2 m
Elektrisitet yrke elektri 3min
Kjemi sølvklorid
Kjemi syrer baser
Kjemi Hva er kjemi?
Fysikk A Wahl fritt fall 1 min
Elektr elektrometer 4 min
Fysikk: med livet som innsats
Elektrisitet sitronstrøm 4 min
Elektrisitet spenning (Newton
Elektrisitet Kraftverk
Elektromotor
Elektronikk strøm på roteromme
fysikk: treghet Wahl 5 min
Elektronikk batteri 5 min nasj
Elektrisitet Newton 8min
Lys totalrefleksjon rotel
Lys Hvordan kom vi hit nrk
Lys hva er lys?
Øyet lure hjernen newton
Øyet anatomi blindeforb
Øyets evolusjon
Øyets evolusjon 4min
Mat karbohydrater
Mat kalorier
Mat fett
mat muskler (protein?)
Mat vitaminer
Nerver (TED)
Hjernen (TED)
Hjernen Newton 4 min
Hjernetriks cold readin Dbrown
Hjernetriks fry brown
Hjernetriks arm
Hjernetr psyk fraud
Hjerntr hva er cold reading DB
hjernetr S Merchant Brown
Hjertedisseksjon
Lungekapasitet
Meisose
Massetetthet
Solsystemet avstander 3 min
Solsystemet 44 min
Solsyst (BRA) 12 min barn
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Torsdag 05.april ble det holdt foreldremøte på 9.trinn. Her kan dere lese referatet.

INNBYDELSE TIL FORELDREMØTE

Vi minner på foreldremøte på Bore ungdomsskule tors. 05.april 2018 på mediateket. Vi starter møtet kl.18.00 med ein representant frå bl.a politiet, som vil fortelje om ungdomsmiljøet i Klepp i ca. 30min. Til denne delen er foreldre/føresette frå alle trinn invitert.  Etter foredraget frå politiet fortsett møtet kun for foreldre/føresette på 9.trinn.

Vi håper at alle heimane har moglegheit til å komme denne kvelden.
Velkommen!


Fredag 23.mars er det tid for registrering "Barnetråkk". Samtykkeskjema er tidligere sendt ut, og her kan dere trykke for mer info.

På registreringsdagen bruker klassene følgende linker:

9A: https://kartiskolen.no/bt/?c=fzd0b4

9B: https://kartiskolen.no/bt/?c=2gtxyg  

9C: https://kartiskolen.no/bt/?c=6beogc

9D: https://kartiskolen.no/bt/?c=95h8wfg


Torsdag 05.april kl. 18.00 kommer en representant fra bl.a politiet, for å holde et foredrag om ungdomsmiljøet i Klepp. Foredraget varer i ca. 30min. Alle foreldre/foresatte er invitert til å komme, og vi håper så mange som mulig har mulighet til å delta.Politiet ønsker gjerne å motta konkrete spørsmål på forhånd om dere som foreldre/foresatte har det. Vi ønsker da spørsmål sendt inn til kontaktlærer ila fredag 23.mars.

Vi ber om påmelding til kontaktlærer ila fredag 23.mars, grunnet planlegging rundt bruk av rom.

Vi får ein del søknader om elevpermisjon gjennom skuleåret, på grunn av at familien skal på ferietur  Det er ein stor fordel å få slike søknader så tidleg som mogleg, pga. planlegging av prøvar/oppgåver for elevane.  

I forkant av bestilling av ferietur ber vi om at ein sjekkar årshjulet for trinnet, slik at elevpermisjonen ikkje kolliderar med viktige prøvar.  Ein kan gjerne ta kontakt med kontaktlærar eller trinnleiar for å spørja om det går greitt at eleven får fri det aktuelle tidsrommet ein ønskjer å reisa.  Dette er spesielt viktig for 10. trinnet, men det er også viktig for 9. trinnet, fordi elevane skal ha avgangskarakter i kunst & handverk og mat & helse.

Søknad om elevpermisjon ligg under Meny - Informasjon/skjema - Elevpermisjon.


Torsdag 08.mars reiser 9. og 10.trinn på skitur.
Pga. byggearbeid og mye trafikk i Verdalsvegen vil bussene stå på parkeringen ved Bore kyrkje
Foreldre/foresatte som kjører elever til skolen denne dagen kan sette elevene av her.