Meny
Velg seksjon 10. trinn
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Lekseplanar 10. trinn
Lekseplan veke 47 og 48
Årshjul/kalender
Årshjul
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma

Skriftleg eksamen:

Torsdag 19. mai: Engelsk

Fredag 20. mai: Norsk hovudmål

Måndag 23. mai: Norsk sidemål

Tysdag 14. mai: Matematikk

 

Munnleg eksamen: Tysdag 14. .juni


Foreldreundersøkinga blir send ut via SMS. Hovudføresett vil få den rett på mobilen og kan svara der utan å henta passord frå annan stad.

Dei som har fleire barn på Bore ungdomsskule, vil få ein link for kvart av barna. Svaret du sender inn, kan sporast til trinnet, men ikkje til klasse eller elev.

Svarfrist er 1. desember. Takk for deltakinga.


Elevane skal svara på Utdanningsdirektoratet si elevundersøking.  Utdanningsdirektoratet har laga eit informasjonsskriv til foreldre/føresette.

Vi har fått følgende informasjon fra Kolumbus:

Som kjent har myndighetene opphevet alle Covid-19 restriksjoner, herunder også de restriksjonene som var i kollektivtrafikken (skoleskyss).

Det betyr:

Alle sperringer i busser/båter er tatt bort.
Alle sitteplasser kan benyttes.
Påstigende passasjerer skal fortrinnsvis gå inn fremdøren og validere skolekortet. Der det er validatorer ved bakdørene, kan bakdørene også benyttes.
Elever uten skyssrett, men som har kjøpt busskort kan også følge skolebussene.
Det er mulig med kontant betaling ombord i buss/båt.
Antall billettkontroll vil bli intensivert.

NB: Elever med skolekort, må la kortene ligge litt ekstra på kortleserne (validatorene), slik at skolekortene får tid til å bli oppdatert.

Velkommen tilbake til en mer ordinær reisehverdag.


Her ein ein viktig beskjed til alle dykk der ein forelder har svart Ja til vaksine i appen - og svart for begge foreldra. De må få dette endra. Du får endra det på denne måten:
1. Den av dykk som _ikkje_ har svart må logga seg inn på webløysinga: https://skole.visma.com/klepp/Account/Login?returnUrl=%2Fklepp (heimesida vår - Visma Flyt Skule)
2. Når du er innlogga klikker du på fanen heilt til høgre "Samtykke"
3. Der vil du sjå at den andre forelderen står på begge samtykkene. Dersom det f.eks. står "Ja" på begge linjer, må du gjera følgjande: Vel rediger på ei av desse.
4. Rediger til "Nei" først + trykk lagre nede til høgre.
5. Vel rediger igjen på same - og vel "Ja" + lagre.
Då skal samtykkene vera i orden.

Til dykk der kvar forelder har svart individuelt , de treng altså ikkje gjera noko meir med samtykke.


Viser til informasjon om at 12-15-åringar får tilbod om koronavaksine. Denne aldersgruppa vil i første omgang få tilbod om ein vaksinedose. Dette tilbodet gjeld for elevar på 8.-10. trinn og for elevar på 7. trinn som har fylt 12 år innan vaksinasjonsdagen, tysdag 21. september.

Vi minner om at begge foreldre/føresette må registrera samtykke i Visma Flyt skole.
Tekst for samtykke er lagt inn i Visma flyt skule. Dette betyr at føresette/foreldre kan gi samtykke i føresett-appen eller ved å logge seg på web-løysinga.
NB! Dersom de ikkje ser samtykke i appen, må de laste appen ned på ny.

Det manglar ganske mange samtykke, og vi ber alle registrera sitt samtykke, anten ja eller nei innan fredag.

Frist for samtykke er 17.september.