Meny
Velg seksjon ART
Verdalsvegen 35 4352 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lenker ART
ART-program 15-16

SAMARBEID

Mål: Visa vilje til å samarbeide med alle

- Kunna arbeida sammen med andre om faglege  og praktiske oppgåver

- Ta initiativ og koma med forslag til idear

- Lytta aktivt til personane du samarbeidar med


TÅLMOD

Mål: Ha tålmod til å venta på tur    

•  Kunna venta til det blir din tur utan å klaga    

•  Kunna venta på tur utan å forstyrra medelevar

•  Visa at du kan arbeida med ei oppgåve over tid utan å gje opp

•  Ha fokus heile timen (under pålogging pc, venting på lærar som tilrettelegg osv)ANSVAR

Mål: Vera villig til å ta ansvar for eigne handlingar utan å skulda på andre

Ta ansvar og gå føre med eit godt eksempel.

Oversjå/ignorera andre som forstyrrar. Setta deg mål for arbeidet, og jobba bevisst for å nå måla dineART

FEBRUAR/MARS    

KOMMUNIKASJON

Mål: kunna omgås andre med eit kroppsspråk og ein språkbruk som andre set pris på

• Snakke til andre  på en positiv måte

• Lytta aktivt  til det andre seier

• Bruke eg-budskap    (”eg blir glad når du….., eg liker ikkje når du…,)


ART

 Januar - MOT

Mål: Ha mot til å gjere det som er rettferdig og rett

—Ha mot til å snakka sant (ærlegheit varer lengst) —

Mot til å ta eigne val —Mot til å seia meininga si                                —

Mot til å stå imot gruppepress —Mot til å ta sjansar


OMSORG 

Vise at du bryr deg om andre gjennom ord og handlingar —

Vèr hjelpsom —

Vis positiv oppmerksomheit til andre