Meny
Velg seksjon AART / Sosiallærer
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Send oss e-post
Redaktør: Sandra Claveau Børresen-Varhaug
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lenker ART
Årshjul AART
KOMMUNIKASJON

Mål: Kunne være sammen med andre med et kroppsspråk og et språkbruk som andre setter pris på.

•  Snakke til andre på en positiv måte 

•  Lytte aktivt til det andre sier

•  Bruke jeg-budskap
   (”jeg blir glad når du….., jeg liker ikke når du…,)SELVTILLIT OG SELVFØLELSE

Mål: Tro på at du kan få ting til. 
  

•  Ha tro på at du er god nok

•  Ha tillit til deg selv.

•  Hvordan takle situasjoner som oppstår på skolen eller i andre sosiale sammenhenger

•  Selvtilliten kan variere fra situasjon til situasjon og kanskje også fra dag til dag

•  Men husk- selvtilliten kan trenest opp

ANSVAR

Mål: Ta ansvar for egne handlinger uten å skylde på andre

•  Ta ansvar, og gå foran som et godt eksempel

•  Overse/ignorere andre som forstyrrer

•  Sette deg mål for arbeidet, og jobbe bevisst for å nå målene dine

•  Gjøre en god innsats for trivselen i klasserommet 

TOLMODIGHET

Mål: Ha tolmodighet til å vente på tur 


•  Kunne vente til det blir din tur uten å klage.      

•  Kunne vente på tur uten å forstyrre medelever.

•  Vise at du kan arbeide med en oppgave over tid uten å gi opp.

•  Ha fokus hele timen.