Meny
Velg seksjon ART
Verdalsvegen 35 4351 KLEPPE
Telefon: 51788400 Faks: 51788401 Send oss e-post
Redaktør: Roar Johannessen
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lenker ART
Årshjul AART

TÅLMOD

Mål: Ha tålmod til å venta på tur    

•  Kunna venta til det blir din tur utan å klaga    

•  Kunna venta på tur utan å forstyrra medelevar

•  Visa at du kan arbeida med ei oppgåve over tid utan å gje opp

•  Ha fokus heile timen (under pålogging pc, venting på lærar som tilrettelegg osv)OMSORG 

Vise at du bryr deg om andre gjennom ord og handlingar —

Vèr hjelpsom —

Vis positiv oppmerksomheit til andre


 

Mål: visa vilje til å samarbeide med alle.

- Kunne arbeida sammen med andre om faglege og praktiske oppgåver.

- Ta initiativ og koma med forslag til idear.

- Lytta til personane du samarbeidar med


 

 

 

 

 

 

Mål:  Visa medelevar og vaksne  respekt  og høflegheit                                           —

Visa respekt for ulikskapar hjå kvarandre  —

Visa respekt for mitt og ditt

—Visa respekt for skulen sin eigedom og reglar —

Godta nei som eit svar —

Svara medelevar og vaksne høfleg   

Ikkje bruka nedsetjande ord om kvarandre


Bore ungdomsskule vil gje tilbod om trening av sosial kompetanse, og til dette brukar vi ART.

 

ART står for ” Aggression Replacement Training”. Det er eit strukturert pedagogisk program som har vist seg å vera ein effektivt reidskap når det gjeld reduksjon og erstatning av antisosial åtferd.

 

ART er eit gruppefokusert program som omfattar følgjande tre område:

Sosial ferdighetstrening

Sinnekontroll

Moralsk ressonneringstrening