Meny
Velg seksjon Forside
1. trinn
2. trinn
3. trinn
4. trinn
5. trinn
6. trinn
7. trinn
Buggelandskogen 5 4324 Sandnes
Telefon: 51336510 Send oss e-post
Redaktør: Janicke Søfteland
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Lag og foreninger i bydelen
Bogafjell skolekorps
Bogafjell idrettslag
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Rutiner ved fravær på Buggeland skole

Gyldig fravær:

Ved sykdom melder foresatte fra om årsak i etterkant til kontaktlærer (meldeboka eller på mail). Annet gyldig og planlagt fravær som f. eks legetime meldes også i fra om i meldebok/mail.

Foresatte på 1.trinn melder i tillegg fra samme morgen når barnet er sykt. (Viktig: Gi besekjd til begge lærerne i klassen på mail  og sms til SFO!

Foresatte med barn med spesielle behov ringer til skolen om morgenen ved fravær.

Foresatte skal melde fra til skolen når eleven har fravær ut over 3 dager. Kontaktlærer tar kontakt med foresatte 4. dagen eleven er borte, dersom ikke foresatte har tatt kontakt.

Foresatte kan søke kontaktlærer om fri inntil 3 dager (bruke mail).

Ved permisjon utover 3 dager sendes skriftlig søknad til rektor i god tid. En må søke før en bestiller flyreiser. (Søknadsskjema finner en på hjemmesiden.) Rektor fatter vedtak og sender svar. Inntil to ukers behandlingstid må påregnes.

 

Ugyldig fravær:

Når eleven har vært borte fra skolen uten at det er søkt om permisjon og en ikke har fått melding om sykdom, vil ledelsen vurdere å ta kontakt via telefon eller innkalle til møte. Det er også ugyldig fravær dersom en får avslag på søknad og eleven likevel uteblir.

 

Stort fravær:

Skolen kan be om legeattest, dersom eleven er sykemeldt over lengre tid for sykdom.

Når en elev har vært fraværende mer enn 10 dager i løpet av ett semester, melder kontaktlærer fra til rektor. Kontaktlærer tar også kontakt dersom en er bekymret for elevens fravær.

Stort fravær blir drøftet med helsesøster. Hun tar kontakt med foresatte angående fraværet og vurderer behov for videre oppfølging. Eleven kan bli kalt inn til skolelegen.