Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Matematiske begreper og utviklende matematikk

Matematiske begreper og utviklende matematikk

Skoleåret 2016 – 17 har skoleavdelingen ved FBU hatt matematikk som et av sine fokusområder.

Matematikk er et av fagene der vi oftest gir tospråklig støtte til de flerspråklige elevene.

Sandnes kommune er realfagskommune.

Senter for flerspråklige barn og unge ønsker å bidra med flerspråklig støtte til arbeidet med matematikk generelt og også til satsingen «Utviklende læring». På våre sider finner du nå sentrale ord og begreper i matematikk og i «Utviklende læring» til morsmålet for 1., 2. og 3.trinn.

Mange av skolene i Sandnes har satset på å arbeide med pedagogikken «Utviklende læring».

  • Utviklende læring – et alternativt  matematikkopplegg
  • Utviklende læring er basert på Vygotsky teori om læring og utvikling

Det betyr at oppgavene ligger litt over det elevene kan i utgangspunktet, men ved hjelp av lærer eller medelev kan alle strekke seg for å nå et høyere nivå (nærmeste utviklingssone).

Den russiske psykologen Zankov har forsket på utviklende læring i Russland og har laget et system som ivaretar disse ideene.

Språket er en vesentlig del i elevens refleksjon og språket har en sentral plass i «Utviklende læring. Elevene arbeider med flere emner samtidig, slik blir matematikktimene både varierte og interessante.Utviklende læring tar hensyn til de ulike elevforutsetningene, og løfter alle elevene uavhengig hvor de står faglig.

Som flerspråklig ressurssenter har vi ønsket å kunne gi støtte til både elever og foreldre i dette arbeidet. De oversatte "matematiske begreper til morsmål for 1. Trinn"  er hentet fra oversikten over begreper som skolene i Sandnes bruker. Ord- og begrepslistene 1-2-3 trinn er begreper plukket fra oppgavebøker 1-2-3 trinn og som TFO lærerne har erfart kan være vanskelige for tospråklige elever.

Dette arbeidsåret har vi derfor:         

  • hatt besøk av en av forfatterne bak læreverket        
  • arbeidet med lærebøkene i «Utviklende matematikk»         
  • oversatt matematiske begreper til morsmål         
  • oversatt sentrale ord og begreper i «Utviklende læring» til morsmålet for 1., 2. og 3.trinn 

Vi håper at de tospråklige ressurssidene kan være til støtte i læringsarbeidet – for både lærere, elever og foreldre.