Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Fagleder Åse Alstad holdt før sommeren et kurs om «Bærekraftig utvikling». Her trakk man en rød tråd til fagområdet «Natur, miljø og teknologi» i rammeplanen: «Opplevelser og erfaringer i naturen kan fremme forståelse for naturens egenart og barnas vilje til å verne om naturressursene, bevare biologisk mangfold og bidra til bærekraftig utvikling»

•       Naturopplevelser i tidlig barndom blir ofte ansett som av betydning for barns holdninger til natur seinere i livet.

•       Barns opplevelser i og med natur står sentralt 

Ifølge en ny studie lønner det seg å oppfordre barna til å undersøke og stille spørsmål for å forstå sammenhengene i naturen. «Inquiry-based learning», hvor man involverer både barn og voksne i læringsprosessene. De tospråklige assistentene fikk i oppgave å lage en aktivitet basert på naturfenomen som vann, jord eller luft. 

•       Hvordan kan vi bidra til at barna får utforske, reflektere og eksperimentere videre når de opplever eller er nysgjerrige på naturfenomener?

De ulike eksperimentene med vann, jord og luft skapte stort engasjement og inspirasjon på planleggingsdagen. De Tospråklige Assistentene hadde forberedt seg godt. Vi fikk se hvordan man kunne bruke rense vann gjennom grus, sand og stein. Hvordan lage «lavalampe ved å eksperimentere med hva som er tyngst av vann og olje. Det var f.eks. ballongraketter, papirhelikopter og eksperimenter som gav både undring og latter.

Realfag og språk:"I møte med konkrete fenomener bruker barna sansene sine og får erfaringer. Det krever aktive voksne som samtaler og undrer seg sammen med barna. I barnehagen vil det være utrolig mange ting som oppleves for første gang, og da er det viktig at voksne er oppmerksomme, interesserte og snakker med barna om disse førstehåndserfaringene. Når et barn kjenner at en stein er kald eller at mosen er våt stimuleres sansene, følelsene, forståelsen, språk og begrepsforståelsen utvikles."  (Langholm m.fl 2011)


I anledning morsmålsdagen valgte barnehageavdeling på FBU å arbeide med dialogisk lesing. Våre tospråklige assistenter har brukt dialogisk lesing i flere uker. Selve lesingen har vært på morsmål. Barnehagene la godt til rette for at metoden kunne gjennomføres. FBU sørget for materiell til bøkene og oppfølging.

Dette ble vellykket! Responsen fra tospråklige assistentene var blant annet:

Barnehagene var positive, og de var forberedt på at vi brukte metodene. Det gikk fint å gjennomføre lesing og kreative aktiviteter.

Dette var så gøy! Dette var et godt opplegg fordi: barna fikk ulike måter å lære ordene på, begreper ble forstått fordi vi brukte naturen, konkreter, fant noe inne/ute, bilder, lek, drama, setninger (modellæring).

Barna brukte språket mer enn ellers.

Det var kjekt å få utvide verden sammen med barna og se at barna forstod! Barna fikk erfare hva ordene i teksten betyr. Lære nye begreper.

Noen barn er ikke vant med å bli lest for. Derfor var det enda viktigere å fortsette da jeg så en progresjon.


Sandnes kommune har avtale med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) om å være fokuskommune. Innen vår egen kommune velger barnehageeier og skoleeier ut virksomheter som blir fokusvirksomhet. I vår kommune er disse enhetene fokusvirksomheter:  

Rådhusmarka/ Langgata barnehage,

Aspervika skole og Høyland ungdomsskole,

Sandnes læringssenter  

 

Hva innebærer et nærmere samarbeid mellom NAFO og en kommune? 


Lærere trenger å se sammenhengen mellom Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (Lp-GNO) og alle andre læreplaner. På samlingen vi hadde onsdag 20. september gikk vi praktisk til verks og fant komplementære kompetansemål mellom Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i samfunnsfag.