Meny
Velg seksjon Forside
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Prosjektleder Åse Alstad inviterte styrerne fra alle de åpne barnehagene i Sandnes kommune til et informasjonsmøte om prosjektet "Rekruttering av minoritetsspråklige barn i barnehagen", og tiltaket med ny kommunal Åpen internasjonal kulturbarnehage. Åse presenterte også de nye faktabrosjyrene på 11 forskjellige språk som blir tilgjengelig på FBU og Sandnes kommune sine nettsider. De som hadde anledning til å komme på møte var fraTripp trapp åpen barnehage (Hana kirke), styrer Siv Mari Halvorsen,  Knøttene åpne barnehage (Riska menighet), Styrer Heidi Vigre Sinnes og Åpen internasjonal kulturbarnehage (Sandnes kommune), Marianne Andreassen. Bogafjell åpne barnehage (Bogafjell kirke) kunne ikke komme. Vi fikk utvekslet en del erfaringer og kunnskap. Alle håpet på å få til mer samarbeid.


Åse Alstad, Fagleder på FBU, er det kommende året prosjektleder for et prosjekt støttet med midler fra Udir. Selv om det i løpet av de siste årene har vært en jevn stigning i andelen minoritetsspråklige barn som går i barnehagen, er det fremdeles en vei å gå. Forskning viser at minoritetsspråklige barn som har gått i barnehage vanligvis gjør det bedre på skolen enn de barna som ikke har gjort det. Et av tiltakene for å nå barn og familier med minoritetsbakgrunn er å opprette et kommunalt åpen barnehagetilbud i Sandnes sentrum. Dette er en Åpen internasjonal kulturbarnehage, som er et samarbeid mellom Langgata bhg og Kulturskolen. De bidrar med høyt kvalifiserte pedagogiske ressurser i Kulturskolens lokaler (i samme bygg som Vågen videregående skole). Marianne Andreassen leder den åpne barnehagen sammen med musikkpedagog Anita Dahl og dansepedagog Rannveig M. Berrefjord. Åpningstider er tirsdager og torsdager kl.10.00-12.30.

I prosjektet bruker vi  mange kanaler for å nå frem til de ulike gruppene - som våre egne kollegaer på FBU, NAV, bibliotek, helsestasjon, private åpne barnehager, voksenopplæring, barnehager, skoler, leksehjelpen og flyktningenhet. Spesielt samarbeidet med helsestasjonen har vist seg og ha en god effekt på rekrutteringen inn i den nye åpne barnehagen. Prosjektleder har også brukt tid på å lage aktuelt informasjonsmateriell. FBU har allerede oversatte skriv på flere språk, som beskriver hva en åpen barnehage er og praktisk informasjon om barnehage. Dette kan dere finne i menyen på FBU sin hjemmeside.


Vi har en rutine om å invitere ped.ledere som skal samarbeide med tospråklige assistenter (TA) for første gang til en samling på FBU. Målet vårt er å gi ped.ledere kjennskap til TAs roller og ansvar. Vi tror at innsikten vil være til stor nytte når dere skal samarbeide med TA gjennom barnehageåret. På samlingen fredag 18.oktober gikk vi gjennom arbeidsoppgavene til tospråklige assistenter, ga tips og ideer på hvordan man kan samarbeide og bruke ressursen best mulig til fordel for barna og avdelingen. I tillegg ble det gitt et teoretisk grunnlag for å forstå flerspråklig utvikling hos barn.

Yulia Stepanova og Katarzyna Niebuda gav inspirerende presentasjon om hvordan de jobber for å løse sine arbeidsoppgaver.Noen ganger i året inviterer FBU alle skolene i Sandnes kommune til lærende nettverk. Denne gangen var det Inkluderende læringsmiljø som var temaet for dialogkonferansen. To elever og lærer, Brit Niemi, på Øygard ungdomsskole delte erfaringer om hvordan de jobber med faglig og sosial mestring og tilhørighet.