Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
FBU sine tospråklige assistenter bidrar med sine ressurser og kompetanse når man trenger informasjonsfilmer. De skal vises til foreldrene i forbindelse informasjon i SPrELL-prosjektet (Se full info ved å lese hele artikkelen). I dag var det Julija Galdikiene og Zeinab Mathloum  som var på Lesesenteret for å filme den litauiske og arabiske informasjonsfilmen.

Skoleåret 2016 – 17 har skoleavdelingen ved FBU hatt matematikk som et av sine fokusområder.

Matematikk er et av fagene der vi oftest gir tospråklig støtte til de flerspråklige elevene.

Sandnes kommune er realfagskommune.

Senter for flerspråklige barn og unge ønsker å bidra med flerspråklig støtte til arbeidet med matematikk generelt og også til satsingen «Utviklende læring». På våre sider finner du nå sentrale ord og begreper i matematikk og i «Utviklende læring» til morsmålet for 1., 2. og 3.trinn.

Mange av skolene i Sandnes har satset på å arbeide med pedagogikken «Utviklende læring».

Utviklende læring – et alternativt  matematikkopplegg

Utviklende læring er basert på Vygotsky teori om læring og utvikling.

Det betyr at oppgavene ligger litt over det elevene kan i utgangspunktet, men ved hjelp av lærer eller medelev kan alle strekke seg for å nå et høyere nivå (nærmeste utviklingssone).


Elise Wagner Finnanger har skrevet en god artikkel på NAFO sin nettside. Hvordan kan vi best utnytte hentestunden på en måte som gjør at nyankomne familier får anledning til å bli godt kjent med barnehagen? I forbindelse med innhenting av data til en bacheloroppgave gjorde Elise Wagner Finnanger interessante funn. Hun forsket på de ansattes kommunikasjon med en nyankommen familie i hentesituasjonen. Familien som ble observert, hadde nylig flyttet til Norge og hadde på dette tidspunktet ingen forkunnskaper i norsk. Kort oppsummert oppdaget hun at familien tilbrakte mer tid i barnehagen når de ansatte kom med færre replikker.


«Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage» er en ny kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning på UiS (KSU), som er et resultat av samtaler mellom Kunnskapsdepartementet og KSU.

Den undersøker hvordan barnehager kan arbeide språklig og sosialt inkluderende overfor nyankomne barn som ikke snakker norsk, eller barn som er født i Norge, men som ikke har brukt norsk før de begynner i barnehagen.
Les kunnskapsoversikten som er sist oppdatert desember 2021: