Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) er så heldige å få flytte inn i splitter nye lokaler fra og med august 2021. Dere vil da kunne besøke oss i det flotte bygget rett bortenfor Sandnes Rådhus. Nærmere bestemt Jernbaneveien 24 (4. og 5.etasje). 

(Postadresse: postboks 583, 4302 Sandnes)


Kvalitetsplanen skal bidra til god kvalitet i barnehage og skole i Sandnes kommune. Utdanningsløpet skal preges av helhet og sammenheng. Barn og unge skal oppleve å bli møtt med gode felles verdier og holdninger gjennom hele barnehage- og skoleløpet. 

Markering av morsmålsdagen 21. februar. Som i de tre foregående år, vil de tospråklige assistentene også i år lese på barnas morsmål i uke 4 – 8 i noen utvalgte barnehager. Tidsrammen vil variere fra 15 – 30 minutter pr.dag. Assistentene vil bruke deler av metodikken fra dialogisk lesing, som f.eks. at de før lesestundene vil bruke tid på fokusordene sammen med barna. Det kan være å bruke naturen, sanse og erfare inne/ute, konkretisere, dramatisere, bruke kreative aktiviteter og lek – slik at barnet forstår og kan bruke ordene selv etter hvert. Gjerne både på morsmål og norsk (som også kan være en del av barnets morsmål). Bokheftene skal være en støtte i språkarbeidet og skal brukes fleksibelt etter behov.

Våre tospråklige assistenter (TA) Neringa Ceponyte, Julija Galdikiene, Mekedim Fekadu Feta og Claudia-Ramona Barda stilte opp til filminnspilling i dag med egne barn. Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger utvikler læringsressurser til ulike plattformer: Lesesenterets nettside, Utdanningsdirektoratets digitale kompetanseutviklingsprogram, Språkløyper, nettbaserte og papirbaserte fagtekster. De utvikler også læringsressurser til ulike målgrupper som: Studenter, barnehageansatte og foreldre.

FBU er glade for å bidra med å lage korte filmer som viser foreldre og barn som leser sammen på ulike morsmål. Filmene publiseres på Lesesenterets og FILIORUMS nettsider. De settes da inn i en sammenheng hvor det fremheves hvorfor det er viktig og lese sammen med barn og hvordan lesing kan gjøres av alle. Det vil også publiseres film fra en barnehage som jobber mye med lesing og  har samarbeid med flerspråklige foreldre.