Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

Vi har oppgaver knyttet til forvaltning og kvalitetssikring på vegne av Oppvekstdirektøren innen det flerspråklige området.
Foresatte til flerspråklige barn som har spørsmål eller bekymringer knyttet til sitt barns norskspråklige utvikling skal ta dette opp med barnehagen eller skolen. FBU veileder og støtter barnehagene og skolene både på individ- og systemnivå.

Vår viktigste oppgave er å støtte barnehagene og skolene i deres arbeid med flerspråklige barn og unge. Dette gjør vi på flere måter:


«Språklig og sosial inkludering av minoritetsspråklige barn i barnehage» er en ny kunnskapsoversikt fra Kunnskapssenter for utdanning på UiS (KSU), som er et resultat av samtaler mellom Kunnskapsdepartementet og KSU.

Den undersøker hvordan barnehager kan arbeide språklig og sosialt inkluderende overfor nyankomne barn som ikke snakker norsk, eller barn som er født i Norge, men som ikke har brukt norsk før de begynner i barnehagen.
Les kunnskapsoversikten som er sist oppdatert desember 2021:


Trygg før 3 er et forskningprosjekt som tar i bruk observasjonsverktøyet CLASS, som vi kjenner igjen fra Sandnesbarnehagen sitt E-læringsprogram. De som har utviklet Trygg før 3 og innholdet på deres nettside er: Elisabet Solheim Buøen, Ratib Lekahl, May Britt Drugli, Turid Suzanne Berg-Nielsen og Carina Lisøy. (2020). Trygg før 3. www.tf3.no
Syv kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag er med i prosjektet, og mellom 7-15 barnehager er med fra hver kommune – 79 barnehager i alt. Alle småbarnsavdelingene i barnehagene er med i kvalitetsutviklingen. Til sammen er det 187 småbarnsavdelinger med ca. 700 ansatte, mer enn 1500 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen. Trygg før 3 er et samarbeid mellom Regionssenter for Barn og Unges Psykiske Helse (RBUP) region Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge. NTNU, region midt-Norge. Prosjektet ledes av pedagoger, psykologer og forskere. Prosjektet er tildelt midler fra Norges Forskningsråd.
De har også utviklet noen flotte foreldrebrosjyrer oversatt til flere språk.

Kvalitetsplanen skal bidra til god kvalitet i barnehage og skole i Sandnes kommune. Utdanningsløpet skal preges av helhet og sammenheng. Barn og unge skal oppleve å bli møtt med gode felles verdier og holdninger gjennom hele barnehage- og skoleløpet.