Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning

I anledning morsmålsdagen valgte barnehageavdeling på FBU å arbeide med dialogisk lesing. Våre tospråklige assistenter har brukt dialogisk lesing i flere uker. Selve lesingen har vært på morsmål. Barnehagene la godt til rette for at metoden kunne gjennomføres. FBU sørget for materiell til bøkene og oppfølging.

Dette ble vellykket! Responsen fra tospråklige assistentene var blant annet:

Barnehagene var positive, og de var forberedt på at vi brukte metodene. Det gikk fint å gjennomføre lesing og kreative aktiviteter.

Dette var så gøy! Dette var et godt opplegg fordi: barna fikk ulike måter å lære ordene på, begreper ble forstått fordi vi brukte naturen, konkreter, fant noe inne/ute, bilder, lek, drama, setninger (modellæring).

Barna brukte språket mer enn ellers.

Det var kjekt å få utvide verden sammen med barna og se at barna forstod! Barna fikk erfare hva ordene i teksten betyr. Lære nye begreper.

Noen barn er ikke vant med å bli lest for. Derfor var det enda viktigere å fortsette da jeg så en progresjon.


Sandnes kommune har avtale med Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) om å være fokuskommune. Innen vår egen kommune velger barnehageeier og skoleeier ut virksomheter som blir fokusvirksomhet. I vår kommune er disse enhetene fokusvirksomheter:  

Rådhusmarka/ Langgata barnehage,

Aspervika skole og Høyland ungdomsskole,

Sandnes læringssenter  

 

Hva innebærer et nærmere samarbeid mellom NAFO og en kommune? 


Lærere trenger å se sammenhengen mellom Læreplan i grunnleggende norsk for språklige minoriteter (Lp-GNO) og alle andre læreplaner. På samlingen vi hadde onsdag 20. september gikk vi praktisk til verks og fant komplementære kompetansemål mellom Læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter og Læreplan i samfunnsfag. 

Onsdag 6.september startet det nye «Lærende nettverk for flerspråklige koordinatorer» i Sandnes kommune.

Nettverket er en del av kommunens kompetanseutviklingsplan på feltet opplæring for flerspråklige elever.

Koordinatorene arbeidet i dag etter dialogkonferansemodellen. Hovedoverskriften var overgangen fra IK til nærskole.