Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Hva er FBU sine oppgaver?

Vi har oppgaver knyttet til forvaltning og kvalitetssikring på vegne av Oppvekstdirektøren innen det flerspråklige området.
Foresatte til flerspråklige barn som har spørsmål eller bekymringer knyttet til sitt barns norskspråklige utvikling skal ta dette opp med barnehagen eller skolen. FBU veileder og støtter barnehagene og skolene både på individ- og systemnivå.

Vår viktigste oppgave er å støtte barnehagene og skolene i deres arbeid med flerspråklige barn og unge. Dette gjør vi på flere måter:

Vi har tospråklige ansatte som jobber direkte med barn og unge i barnehagene og skolene. Deres viktigste oppgave er å støtte barnet / eleven i hens norskspråklige utvikling.

Vi har fagledere og veiledere som veileder barnehager og skoler i deres arbeid med flerspråklige barn og unge.
Vi driver den kommunale åpne internasjonale kulturbarnehagen. Barnehagen er en viktig del av et arbeid med å øke andelen flerspråklige barn til barnehagene.