Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Enkel beskrivelse av språk

I februar 2017 hadde senteret/FBU en vellykket markering av morsmålsdagen. Tospråklige lærere som er ansatt på senteret, og lærere fra mange skoler i Sandnes var samlet for å øke kunnskapen om ulike språk. Nå har vi skriftliggjort denne kunnskapen og vi tror den kan være nyttig for flere.  

 

I veiledningen Språkkompetanse i grunnleggende norsk, s. 22, står det:

Både kunnskaper om andrespråksutvikling, trekk ved elevers morsmål og norsk språkstruktur er til god nytte i undervisningen. Slike kunnskaper gjør at læreren lettere forstår hvordan norsk fortoner seg for en elev med et annet morsmål. Dermed blir det også lettere å vite hva en skal legge vekt på i undervisningen, slik at elevene får best mulig vilkår for å utvikle språkferdighetene sine. Kunnskapene er også viktige når læreren skal hjelpe elevene med å nå kunnskapsmålene i hovedområdet språklæring, der det på nivå 1 blant annet heter at elevene skal kunne sammenligne språklyder, ord og uttrykk på morsmålet og norsk. På nivå 3 skal de kunne bruke egne erfaringer til å snakke om likheter og forskjeller mellom norsk og eget morsmål, og på nivå 3 skal de kunne identifisere likheter og forskjeller.  

 

Lærerne på senteret vårt har ulik bakgrunn. Noen er utdannet lærere med hovedfag/mastergrader fra både hjemlandet og Norge. Andre har sin utdannelse og erfaring fra helt andre fagfelt. Noen har bodd «årevis» i Norge. Andre har bodd her i kort tid. Det lærerne våre har felles er at de har norsk som andrespråk. Beskrivelsene er på ingen måte absolutte og de er først og fremst erfaringsbaserte, samtidig som de har en tydelig faglig forankring. De fleste beskrivelsene har hentet innholdet fra boka Sier du det du? (2008), av Liv Marit D. Goldstein og Innvandreres morsmål (2017) av Olaf Husby, samt nyttige og relevante nettsteder. Leseren må betrakte språkbeskrivelsene som et refleksjonsgrunnlag for sin planlegging og undervisning. Og læreren må, som alltid, også i denne sammenhengen utvise evne til kildekritikk. Vi håper språkbeskrivelsene kan være til nytte. Og vennligst, om det er noe som åpenbart burde forbedres eller endres, så ta kontakt med oss. Sammen er vi best!

Her er språkbeskrivelsene.