Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Forskningsprosjekt- Trygg før 3

Trygg før 3 er et forskningprosjekt som tar i bruk observasjonsverktøyet CLASS, som vi kjenner igjen fra Sandnesbarnehagen sitt E-læringsprogram. De som har utviklet Trygg før 3 og innholdet på deres nettside er: Elisabet Solheim Buøen, Ratib Lekahl, May Britt Drugli, Turid Suzanne Berg-Nielsen og Carina Lisøy. (2020). Trygg før 3. www.tf3.no
Syv kommuner/bydeler på Østlandet og i Trøndelag er med i prosjektet, og mellom 7-15 barnehager er med fra hver kommune – 79 barnehager i alt. Alle småbarnsavdelingene i barnehagene er med i kvalitetsutviklingen. Til sammen er det 187 småbarnsavdelinger med ca. 700 ansatte, mer enn 1500 barn og deres foreldre som er med på kvalitetshevingen. Trygg før 3 er et samarbeid mellom Regionssenter for Barn og Unges Psykiske Helse (RBUP) region Øst og Sør, Handelshøyskolen BI og Regionalt Kunnskapssenter for Barn og Unge. NTNU, region midt-Norge. Prosjektet ledes av pedagoger, psykologer og forskere. Prosjektet er tildelt midler fra Norges Forskningsråd.
De har også utviklet noen flotte foreldrebrosjyrer oversatt til flere språk.

Det er laget en serie med 7 hefter som vil gi foreldrene en oversikt over barns utvikling og forslag til hva man som forelder kan gjøre sammen med barnet for å hjelpe barnet med å trives, lære og utvikle seg. Dere kan finne disse flotte brosjyrene på deres nettside:

Foreldrehefter – Trygg før 3 (tf3.no)