Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Kinderegg til skoler fra FBU – oktober 2017

Aktuelle kompetansetilbud for skoler

Onsdag 25.oktober 13.30 – 15.30:

Elever som er på norskspråklig nivå 2-3: Tidlig innsats og tilpasset opplæring

God læreplanforståelse er nødvendig for at elevene skal få en målrettet og god tilpasset opplæring.

På kurset får du kjennskap til gode pedagogiske tilnærminger som er spesielt aktuelle for elever som har startet på sin norskspråklige utvikling.

Stikkord: trekk ved flerspråklig utvikling, språkteori, kartlegging og bruk av morsmål, fra muntlig språk til skriving, bruk av skriverammer og sirkelmodellen, læringsstøttende aktiviteter i klasserommet, nettsiden Tema Morsmål og faglige ressurser, de digitale resursene som tospråklige lærer bruker.

 

Rasisme i norske skoler?

I en tid der innvandring og konsekvenser av innvandring diskuteres i stor grad, vil det også være naturlig å snakke om rasisme og hva det gjør med dem som opplever dette. Mobbing og rasisme er ikke det samme, men fenomenene er beslektet og har å gjøre med ulike former for krenkelse. Det finnes materiell lærere kan benytte seg av for å ta opp disse temaene i skolen. Det er imidlertid viktig å påpeke at kunnskap om minoritetsgrupper og rasisme ikke er tilstrekkelig for å motvirke fordommer. Det må samtidig arbeides med holdninger.

En rapport om opplevd rasisme i norske skoler:

 

Filmer om språkutviklende undervisning

På NAFO sine sider ligger det filmer som viser språkutviklende undervisning i praksis fra barnetrinn (naturfag), ungdomstrinn (sløyd og naturfag) og videregående (norsk). Det er lagt opp til at lærere ser film i fellesskap og diskuterer på bakgrunn av de tilhørende spørsmålene.