Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Foreldremøte på Sandved skole

Mandag, 11. september arrangerte Sandved skole foreldremøte for flerspråklige foreldre. Målet for kvelden var å bli bedre kjent og etablere et godt «Skole – Hjem»  samarbeid. TFO lærere var til stede for å sikre kommunikasjon mellom skolen og foresatte.

På agendaen stod presentasjon av lærere med ansvar for særskilt språkopplæring, informasjon om deres arbeidsoppgaver, ansvarsområder, leksehjelp for elevene, fritidsaktivitetstilbud på skolen og i bydelen, bibliotektilbud, osv.

Det ble pekt på at foreldre er utrolig viktige for at barna skal lykkes på skolen. Foreldrenes bidrag med språk, kultur, tradisjoner og livserfaringer spiller stor rolle i barnas læring og utvikling.

Skolens forventninger til foreldrene når det gjelder lekser, fravær, mat, søvn, osv. ble tatt opp. Det ble presisert at foreldrene skal ha ansvar for barnas oppdragelse og læring, delta på foreldremøter og utviklingssamtalene som skal foregå 2 ganger i året.

På møtet ble det minnet på at det er kjempeviktig å snakke morsmål med barna, lese for dem og styrke barnas identitet. Det ble understreket at gode kunnskaper på morsmål bidrar til raskere norsklæring. Det var en kjekk, informasjonsrik og nyttig kveld for alle sammen.

Skrevet av Renalda Bruziene ( tospråklig lærer i litauisk- norsk)