Meny
Velg seksjon Forside
Fagutviklere
Tospråklig assistanse
Sandnes kommune er NAFO kommune
Artikkel
Vedlegg til artikkel
NAFO fokuskommune
Holbergs gate 15 4302 SANDNES Vis på kart
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Marit Midtskog
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Sandnes kommune har inngått avtale med NAFO om å være fokuskommune.

Enheter i vår kommune som har sagt ja til å være fokusvirksomheter

- Rådhusmarka/Langgata barnehage (2 barnehager under en ledelse)

- Aspervika skole (1.-7.) – har IK med 40 plasser

- Høyland ungdomsskole (8.-10) – har IK med 30 plasser

- Sandnes læringssenter (kompetansesenter for voksenopplæring)  

- Senter for flerspråklige barn og unge (FBU) (ressurssenter for minoritetsspråklige barn og unge i alderen 0-16 år) FBU vil være en fokusenhet på systemnivå for Sandnes kommune, og ha en koordinerende funksjon for fokusenhetene i kommunen.

Hva er en NAFO fokusenhet?

- En enhet som er kommet langt i det flerkulturelle arbeidet

- En enhet der ledelsen og personalet ivaretar mangfoldperspektiver

- En enhet som er villig til å bruke tid på kompetanseutvikling innen fagfeltet både internt og i egne kommunale/regionale nettverk

NAFO vil gjerne samarbeide med barnehagemyndighet / skoleeier om kompetanseheving i regionen. De trenger hjelp til å spre kompetanse og utvikle praksis og ønsker derfor å samarbeide om kommunale eller interkommunale nettverk. 

NAFO arrangerer samlinger i hvert fylke der Fylkesmann, Fylkeskommunen, Universitet og Høgskolesektoren møter sammen med fokusvirksomheter, barnehagemyndighet og skoleeier.

NAFO har behov for fokusvirksomheter som er villig til å prøve ut læringsressurser vi utarbeider eller delta i prosjekter.

En gang i året inviteres alle som er NAFOs fokusvirksomheter til et nasjonalt treff i Oslo. Disse nettverkssamlingene skal bidra til kompetanseheving i NAFO sine fokusenheter, og vil gjenspeile aktuelle saker på fagområdet og det enhetene er opptatt av og driver med.

Bare fokusvirksomheter og myndighet / eier fra de aktuelle kommunene kan delta på fokustreffene.

 Kontaktperson og koordinator er Fagleder Åse Alstad.