Meny
Velg seksjon Forside
Jernbaneveien 24 4306 SANDNES
Telefon: 51337700 Send oss e-post
Redaktør: Gro Slåttelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Gå til Its Learning
Filminnspilling av informasjonsfilmer i SPrELL-prosjektet

FBU sine tospråklige assistenter bidrar med sine ressurser og kompetanse når man trenger informasjonsfilmer. De skal vises til foreldrene i forbindelse informasjon i SPrELL-prosjektet (Se full info ved å lese hele artikkelen). I dag var det Julija Galdikiene og Zeinab Mathloum  som var på Lesesenteret for å filme den litauiske og arabiske informasjonsfilmen.

Hva er SPrELL?

 
 SPrELL er et akronym for prosjektet Samtalebaserte lesePraksiser i barnehage og hjem for Erfaringer med Litteratur og Læring av språk. Prosjektet er finansiert av Norsk Forskningsråd for perioden 01.05.2021-31.12.2024. Universitetet i Stavanger er prosjekteier.

SPrELL skal motivere omsorgspersoner og barnehagelærere til å lese sammen med barn - i digitale bøker på flere språk - og bidra til økt samarbeid mellom barnehager og flerspråklige familier. Overordnet mål er å støtte flerspråklige barns litterasitets- og andrespråksutvikling.

Forskningsarbeid:  Ved å kombinere forskningsbasert kunnskap om lesing av digitale bøker og eksisterende teknologi for digitalisering av trykte bøker vil SPrELL utvikle 20 digitale bildebøker som tilbyr et språkvalg. Ved å bruke både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder vil SPrELL svare på:

Hva kjennetegner lesepraksiser i hjem og barnehage?

Styrker lesing av digitale bøker med muligheter for ulike språkvalg for flerspråklige barns andrespråklæring?

Bidrar tilgang til en digital bokplattform til et tettere samarbeid mellom hjem og barnehage?

Hvilke erfaringer har barnehagelærere og flerspråklige omsorgspersoner i samarbeid om barns  andrespråklæring gjennom lesing hjemme og i barnehagen?

Kompetanseutvikling - SPrELL vil bidra til å øke kvaliteten i barnehagen ved å:

1. styrke profesjonelt pedagogisk arbeid gjennom kompetanseutvikling i samarbeid mellom barnehager og hjem, knyttet til å lese bøker sammen på flere språk

2. teste andrespråkutvikling som en effekt av å lese digitale bildebøker både hjemme og i barnehagen 

Bøkene:

 
De 20 digitale bildebøkene, som skal inngå i den digitale bokplattformen, skal velges ut fra etablerte norske forlags back-lister. Forskere skal i partnerskap med profesjonsutøvere i barnehagene vurdere hver tittel nøye, med utgangspunkt i kjennskap til leserne (flerspråklige 3-4-
åringer), litterære- og språklige kvaliteter og potensiale for formålstjenlig digitalisering. Vi må derfor ha mulighet til å lese hele bøkene, gjerne som pdf-versjoner. Utvalgsarbeidet starter i juni 2021, og de involverte forlagene vil få beskjed om hvilke bøker som er valgt innen november 2021. Når bøkene er valgt, må forlagene bekrefte at SPrELL får bruke bøkene i prosjektet, før Lesemester digitaliserer bøkene og åpner den digitale bokplattformen for prosjektpartnerne.


Partnere i SPrELL er:

 
Barnehagelærere, flerspråklige omsorgspersoner og Senter for flerspråklige barn og unge i Sandnes kommune, Lesemester AS, forskere ved Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Tromsø og Dronning Maud Minnes Høgskole.
 Nettside SPrELL-prosjektet 

Ledergruppe:
Professor Trude Hoel (Lesesenteret) og førsteamanuensis Margrethe Jernes (UiS)
Koordinator for Sandnes kommune: Fagleder Åse Alstad (Senter for flerspråklige barn og unge)