Meny
Forside
Hovedadresse Haugesundsgata 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Norskkurs og kvalifisering Rennesøygata 12 4014 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes norskopplæring film
Se film her!
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om norsk statsborgerskap og permanent oppholdstillatelse

BESTÅTT SAMFUNNSKUNNSKAPSPRØVE OG PERMANENT OPPHOLDSTILLATELSE  

APPROVED SOCIAL STUDIES TEST IN ORDER TO APPLY FOR PERMANENT RESIDENCE

Fra Justis- og beredskapsdepartementet er det nå kommet informasjon om innstramninger i utlendingslovgivningen.  Et av kravene er å bestå en samfunnskunnskapsprøve på et valgfritt språk.

The Ministry of Justice and Public Security has now published information about new rules which tightens the inmigration law. One of the requirements is to pass the social studies test in a language of your choose. 

For mer informasjon fra departementet les her / For further information from the Ministry please visit this page:

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/innstramninger-i-utlendingsloven/id2524697/

 

BESTÅTT STATSBORGERPRØVE OG NORSK STATSBORGERSKAP

APPROVED CITIZEN TEST IN ORDER TO APPLY FOR NORWEGIAN NATIONALITY

Det er også nye krav for å få norsk statsborgerskap. Et av kravene er bestått statsborgerprøve eller samfunnskunnskapsprøve på norsk.

There are also new requirements in order to obtain the Norwegian citizenship. One of the requirements is to pass a citizen test or the social studies test in Norwegian.

For mer informasjon se/ For more information go to: https://www.kompetansenorge.no/statsborgerproven/#ob=16927,16924