Meny
Forside
Hovedadresse Haugesundsgata 27 4014 Stavanger Telefon: 51 50 88 10 Send oss e-post
Postadresse Postboks 8069 Forus 4068 Stavanger
Norskkurs og kvalifisering Rennesøygata 12 4014 Stavanger
Rektor: Harald Nedrelid
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Johannes norskopplæring film
Se film her!
Værvarsel fra yr.no, levert av NRK og Meteorologisk institutt
Om norsk og samfunnskunnskap

Velkommen til Norskopplæring og samfunnskunnskap 

Avdelingen drives i tråd med «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne flyktninger» (Introduksjonsloven) av 1. september 2005. Loven inneholder bestemmelser både for deltakere i introduksjonsprogrammet og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Med utgangspunkt i oppholdsgrunnlag får innvandrere rett og/eller plikt til opplæring i minimum 600 timer, inkludert 75 timer samfunnskunnskap på et språk de forstår. Opplæringen drives på formiddag, ettermiddag, kveld og nett.

  • Retten medfører at opplæringen er gratis, og at det skal gis tilbud innen tre måneder etter fremsatt krav. Ved behov kan retten utvides med inntil 2400 timer norskopplæring.
  • Plikten medfører at gjennomført opplæring i 600 timer eller dokumentasjon av tilstrekkelig norskkunnskaper er en forutsetning for bosetting og for å kunne søke om statsborgerskap.
  • Innvandrere som ikke har rett til gratis norskopplæring tilbys plasser mot betaling dersom vi har ledig kapasitet på kursene.

Opplæringen på avdelingen drives etter Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (L-2012). Opplæringen avsluttes med Norskprøve 2 eller 3. Deltakere med bestått Norskprøve 3 eller tilsvarende kan betale for å delta på kurs som forbereder til testen på høyere nivå, «Bergenstesten». Det er Arbeids- og inkluderingsdepartementet som har det administrative og økonomiske ansvaret for norskopplæringen for voksne innvandrere, men Kunnskapsdepartementet har det faglig-pedagogiske ansvaret. Avdelingen er delt i tre underavdelinger: Spor 1-2, Spor 2-3 og Kveld-Nett.